Overfald og trusler

Sådan gør du ved overfald og trusler:

Når hændelsen sker:

Vurdér behov for akut hjælp: kolleger - leder - evt. kald 112!

Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden: 

 • Lad ikke den voldsramte være alene
 • Skab ro og tryghed
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket  
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende
 • Følg evt. den voldsramte hjem
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet 

Umiddelbart efter ulykken:

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte
 • Sådan gør du som leder, hvis der er brug for psykologisk krisehjælp:

HR og Arbejdsmiljø tilbyder krisesamtaler og lederrådgivning efter overfald, vold og voldsomme hændelser. I kontortiden kontaktes: Henning Skovbo tlf. 41 71 90 45 eller Mads Østergaard Simonsen tlf. 41 71 90 50.
Hele døgnet kan Nordisk Krisekorps kontaktes tlf. 60 11 11 44 eller via vagtcentralen på Midtjysk Brand og Redning tlf. 89 70 35 99.
Se her, hvis du vil vide mere om psykologisk krisehjælp i Viborg Kommune.

 • Leder og/eller skadelidte vurderer, om skaden skal anmeldes til politiet inden 72 timer
 • Ulykken anmeldes som arbejdsskade
 • Nærmeste medarbejdere orienteres om hændelsen

Opfølgning den efterfølgende tid:

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden
   

Sådan gør du, hvis du modtager en trussel via email - telefon eller sociale medier:

 • Underret din nærmeste leder
 • Aftal det videre forløb med din leder om evt. underretning af politiet
 • Orientér din arbejdsmiljørepræsentant

Sidst opdateret: 19.12.2019