Beredskabsdirektør - Midtjysk Brand og redning

Klaus Vibe Hebsgaard

61 89 78 90

Krisekommunikation

Kommunikationschef Rune Jungberg Pedersen

87 87 83 00.

Kommunikationschefen danner sammen med beredskabsdirektøren/kriseledelsen et overblik over kommunikationsopgavens omfang og organiserer på den baggrund arbejdet med krisekommunikationen. 

Gå til indsatsplan for krisekommunikation

Information om direktørområdernes delplaner

Spørgsmål om delplaner skal rettes til ledelsen i direktørområdet.