Når hændelsen sker

 • Vurdér behov for akut hjælp: kolleger - leder - evt. kald 112!
 • Giv kollegial psykisk førstehjælp, umiddelbart efter episoden

 Psykisk førstehjælp

 • Lad ikke den voldsramte være alene
 • Skab ro og tryghed
 • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle (igen og igen), hvad der er sket  
 • Undgå at bagatellisere
 • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger
 • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende
 • Følg evt. den voldsramte hjem
 • Sørg for at den voldsramte ikke er alene det første døgn
 • Ledsag kollegaen til skadestuen, hvis det er påkrævet 

Umiddelbart efter ulykken

 • Leder og arbejdsmiljørepræsentant skal orienteres hurtigst muligt
 • Leder sørger for at der tilbydes krisehjælp til skadelidte
 • Sådan gør du som leder, hvis der er brug for psykologisk krisehjælp.
 • Leder og/eller skadelidte vurderer, om skaden skal anmeldes til politiet inden 72 timer
 • Ulykken anmeldes som arbejdsskade
 • Nærmeste medarbejdere orienteres om hændelsen

Opfølgning den efterfølgende tid

 • Hold jævnlig kontakt med den pågældende medarbejder i perioden efter
 • Støt den pågældende medarbejders tilbagevenden til arbejdet
 • Giv mulighed for møde mellem skadelidte og andre involverede i episoden

Sådan gør du, hvis du modtager en trussel via email - telefon eller sociale medier

 • Underret din nærmeste leder
 • Aftal det videre forløb med din leder om evt. underretning af politiet
 • Orientér din arbejdsmiljørepræsentant