Hvis I oplever en voldsom hændelse på arbejdspladsen, kan du som leder kontakte Falck Healthcare på tlf. 70 10 20 12 (døgndækning).

HR og Arbejdsmiljø tilbyder krisesamtaler og lederrådgivning til ansatte efter overfald, vold og voldsomme hændelser. Kontakt Hanne Jansfort på tlf 93 59 80 45 for tildeling af konsulent. 

Læs, hvordan du får hjælp til sparring, krisestyring og samtaler ved kritiske hændelser under "For dig som er leder" nederst på Vicki-siden om voldsomme hændelser.