Læs kort vejledning på intranettet om, hvordan du kan få hjælp til sparring, krisestyring og samtaler ved kritiske hændelser (i forbindelse med COVID19-situationen).

HR og Arbejdsmiljø tilbyder krisesamtaler og lederrådgivning til ansatte efter overfald, vold og voldsomme hændelser. Kontakt Hanne Jansfort på tlf 93 59 80 45 for tildeling af konsulent.

Hele døgnet kan Falck Healthcare kontaktes på tlf. 70 10 20 12.

Se mere om psykologisk krisehjælp på intranettet til ansatte ved Viborg Kommune.