Overordnede planer

Her finder du Viborg Kommunes 'Politik for fortsat drift', 'Plan for fortsat drift' samt kommunens sundhedsberedskabsplan.

Politik for fortsat drift

Godkendt af Byrådet 25. oktober 2017.
Viborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder. Både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift.
Politik for fortsat drift skal være med til at sikre, at dette ansvar varetages bedst muligt, og at Viborg Kommune har den robusthed, der skal til for at håndtere uventede hændelser på betryggende vis. Hent Politik for fortsat drift (pdf)

Plan for fortsat drift

Godkendt af Byrådet 25. oktober 2017.
Viborg Kommune skal være en robust virksomhed. Robustheden skal blandt andet måles på kommunens evne til at opretholde kritiske funktioner for borgere og virksomheder – også når større og uventede hændelser indtræffer.
Plan for fortsat drift sikrer en entydig og enstrenget beslutnings- og kommandovej ved håndtering af større eller uventede hændelser.  Hent Plan for Fortsat Drift

Sundhedsberedskabsplan

Godkendt af Byrådet den 20. december 2017.
Sundhedsberedskabsplanen skal sikre, at Viborg Kommune inden for sundheds- og omsorgsområdet har planlagt og kan yde en koordineret indsats i ekstraordinære situationer for hurtigst muligt at opnå en normaliseret tilstand.
Sundhedsberedskabsplanen er en del af Viborg Kommunes samlede beredskabsplan og har samtidig relationer til det øvrige regionale og nationale beredskab. Hent Sundhedsberedskabsplanen (pdf)

Sidst opdateret: 21.06.2018