Psykologisk krisehjælp

Sådan gør du som leder, hvis der er brug for psykologisk krisehjælp:

HR og Arbejdsmiljø tilbyder krisesamtaler og lederrådgivning efter overfald, vold og voldsomme hændelser. I kontortiden kontaktes: Henning Skovbo tlf. 41 71 90 45 eller Mads Østergaard Simonsen tlf. 41 71 90 50.

Hele døgnet kan Nordisk Krisekorps kontaktes tlf. 60 11 11 44 eller via vagtcentralen på Midtjysk Brand og Redning tlf. 89 70 35 99.

Se her, hvis du vil vide mere om psykologisk krisehjælp i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 28.09.2017