Psykologisk krisehjælp

Sådan gør du som leder, hvis der er brug for psykologisk krisehjælp til medarbejdere:

Læs kort vejledning om, hvordan du kan få hjælp til sparring, krisestyring og samtaler ved kritiske hændelser (i forbindelse med COVID19-situationen) Link til intranet

HR og Arbejdsmiljø tilbyder krisesamtaler og lederrådgivning til ansatte efter overfald, vold og voldsomme hændelser. Kontakt afdelingsleder i HR og Arbejdsmiljø Ulla Kirkedal på tlf. 22 53 96 31 for tildeling af konsulent.

Hele døgnet kan Falck Healthcare kontaktes på tlf. 70 10 20 12.

Se mere om psykologisk krisehjælp i Viborg Kommune.

Sidst opdateret: 30.03.2020