Glatføre og sne

Indsatsplan til brug ved ekstremt glatføre og/eller sne

Situation

Ekstremt glatføre og/eller sne er årsag til, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes betydeligt.
Indsatsen retter sig imod alle trafikanter.

Alarmering

Alarmer kommer fra: DMI via Vejvejr (IT-system), Politi, Midtjysk Brand og Redning, borgere og eget mandskab.

Vintervagten kalder mandskab og materiel ud via indsatsplanen i Vinterman (It-system), i henhold til gældende vinterregulativ (pdf).

Vintervagten, der er i beredskab fra 1. oktober til 30 april, alarmerer videre.

Der alarmeres telefonisk via udkaldsrobot i Vinterman.

Opgaver

Der skal løses opgaver indenfor glatførebekæmpelse og/eller snerydning.

Trafiksikkerhed og fremkommelighed er i fokus.

Handling

Serviceniveauer fremgår af gældende vinterregulativ (pdf).

Indsatsen skal koordineres med vinterpatruljer (eget mandskab), nabokommuner, vejdirektoratet og politi.

Ledelse og organisation

Vintervagten har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse. I helt ekstreme situationer overgår ledelsen til politiet. 

Indsatsen er organiseret direkte fra vintervagten til det udførende mandskab.

Bemanding og udstyr

Personale og udstyr fremgår af indsatsplanen i Vinterman.

Kommunikation

Internt

Vintervagten sørger for, at der informeres på hjemmesiden: Viborg.dk/vinter

Vintervagten informerer afdelingslederen for Park & Vejservice eller dennes stedfortræder.

Afdelingslederen for Park & Vejservice eller dennes stedfortræder informerer den vinteransvarlige i området Trafik og Veje.

Eksternt
  • Vintertrafik.dk
  • Kollektiv trafik, tlf. 70 21 02 30
  • Lokale radiostationer. P4 Midt og Vest, tlf. 96 10 75 00, godmorgenmidtogvest@dr.dk og vest@dr.dk 
  • Radio Viborg tlf. 8661 0300, kontakt@radioviborg.dk .
  • Skolebusser: der er udarbejdet speciel procedure i samarbejde med Trafik og Veje.

Kontaktoplysninger

Områdechef for Trafik og Veje skal kontaktes via telefon eller mail.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af afdelingslederen for Park & Vejservice.

Godkendt af  Chef for Trafik og Veje, Per Christensen, den 7. november 2017.

Actions cards

Der er ikke udarbejdet action cards. 

Sidst opdateret: 19.01.2018