Brug af værnemidler

Brug af værnemidler - action card

Opgave

Brug af værnemidler til afbrydelse af smitteveje

Hvem

De nærmeste ledere planlægger tiltag ud fra ovenstående opgave

Hvornår

På baggrund af en risikovurdering, udført af fx nærmeste leder, eller når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Styrelsen for Patientsikkerhed, varsler denne kommunens vagthavende indsatsleder

Handling

Undervisning i korrekt brug af værnemidler

Bemanding

Leder forbereder og indkalder ekstra personale efter behov

Udstyr

Det sikres at der er tilstrækkelige værnemidler i lokalområderne. Forefindes i depoterne.
Værnemidler består af:
• Overtrækskittel
• Beskyttelsesforklæde
• Maske
• Handsker
• Øjenværn
• Kontaktoplysninger
• Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse, godkendelse og revision:

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019.
Revideret:

Sidst opdateret: 24.10.2019