Lægemiddelberedskab

Situation

En ulykke forårsager, at der er behov for ekstra lægemidler og medicinsk udstyr til at behandle tilskadekomne i hjemmepleje, plejecentre, midlertidige pladser, botilbud og den kommunale tandpleje.
Lægemiddelberedskabet kan aktiveres ved CBRNE-hændelser og konventionelle hændelser.

Alarmering

Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben. Krisestaben kan kontakte Region Midtjyllands lægemiddelberedskab på Hospitalsapoteket Aarhus via omstillingen på Aarhus Universitetshospital på telefon 78 45 00 00.

Opgaver

Kommunens lægmiddelberedskab består af ekstra medicinsk udstyr såsom personlige værnemidler, forbindinger og andet materiel.
Sygeplejeartikler/medicinsk udstyr er placeret i hjemmeplejen/på plejecentre som har et nøddepot til akutte situationer.
Når en hændelse indtræder, skal ledelsen af krisestaben i samarbejde med regionen sørge for:

  • Vurdering af behov (forbrug)
  • Fremskaffelse af supplerende lægemidler og/eller medicinsk udstyr (forsyning)
  • Distribution (fordeling)

Handling

Værnemidler, forbindinger og andet materiel kan hentes på nærmeste plejecenter, hvor der er nøddepot.
Ved behov for hjælpemidler kontaktes Hjælpemiddeldepotet. I tidsrummet kl. 08-16 på telefonnummer 87 87 61 07 og i tidsrummet fra kl.16-08 på 87 87 87 87.
Supplerende lægemidler og medicinsk udstyr kan eventuelt fremskaffes via: 

  • Apoteker
  • Region Midtjylland, som har et mere specialiseret lager af både medicinsk udstyr og lægemidler
  • Nabokommuner

Ved ekstraordinære udskrivninger vil hospitalet i samarbejde med Region Midtjylland give patienten medicin og hjælpemidler i fornødent omfang op til 48 timers forbrug, hvis det vurderes at private apoteker ikke ligger inde med den nødvendige medicin.

Ledelse og organisation


Krisestaben kan indgå i ledelsen af distribution af lægemidler internt i kommunen.
Ledelsen sker i tæt samarbejde med den lokale ledelse i det berørte område.

Bemanding og udstyr

Hjemmepleje, plejecentre, midlertidige pladser, botilbud har lægemiddelberedskab til akutte situationer. Det er den enkelte institutions ansvar at være opdateret med fornødne lægemidler.

Henvisning

Oprettelse/revision


Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.


Sidst opdateret: 08.08.2019