Ekstremt vejrlig - action card

Opgave

Sikre den nødvendige livsvigtige hjælp til visiterede borgere.

Hvem

Lokallederen vurderer om nødberedskabet skal aktiveres.

 • Midtjysk Brand og Redning kontaktes

Organisationen udvides til at samarbejde med Midtjysk Brand & Redning i forbindelse med nødsituationer.

Hvornår

Opgaven skal udføres, når ekstreme vejrforhold gør vejene ufremkommelige for almindelige personbiler, eksempelvis på grund af voldsomt snefald, snefygning, isslag og storm.
Processen forudsættes at være varslet af DMI (Danmarks Meteorologiske Institut), med kortere eller længere frist, hvorfor planlægningen som udgangspunkt sker i dagtiden.

Handling

Brug varslingstiden til forberedelse.
Prioritering af hjælp til borgere:
Borgere/beboere, der ikke kan klare sig uden hjælp til livsvigtig medicinering osv. opprioriteres. Der tages udgangspunkt i bemandingsplanen for weekenden.

Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk. Dette skal dokumenteres.

Borgere orienteres om situationen.

Nødvendigt personale:

 • Lokallederne udarbejder en liste over personalet, der kan tilkaldes og hvor de bor
 • Lokallederne vurderer om der er behov for hjælp fra andre områder og laver de nødvendige aftaler herom.

Behov for besøg:

 • Borgere, hvor besøg ikke er absolut nødvendig (efter en sygeplejefaglig vurdering) skal aflyses telefonisk. Husk dokumentation.
 • Som regel vil det være weekendplanen, der træder i kraft, inkl. en vurdering af opgaverne.
 • Planlæg hvilken rækkefølge øvrige borgere skal have besøg
 • Aktivér eventuelt netværk som familie, venner og naboer
 • Bor der kollegaer i lokalområdet, der kan hjælpe
 • OBS ekstra bestilling af nødvendige varer (hygiejneartikler, mad mv.)

Dokumentation:

Der skal udarbejdes en fortegnelse over borgere, hvor det er nødvendigt at aflyse besøg.

Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i Grupperne kontakter gruppeplanlæggeren/lokallederen, hvis der ikke er det nødvendige personale.

Bemanding

De nærmeste ledere sikrer den nødvendige bemanding

Udstyr og transport

Tænk fortsat på beskyttelse og sikkerhed i arbejdsopgaven:

 • Medbring lygte, hjelm, telefon, varmt tøj og hvad der under de givne omstændigheder kan være aktuelt for at komme sikkert frem.

Lokallederen kontakter Midtjysk Brand & Redning for at aftale behovet for udkørsel.

Kontaktoplysninger

Brand og Redning 89 70 35 99

Se alle kontaktoplysninger i boksen øverst til højre.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Vejr varsel:

 • De fleste situationer med ekstremt vejrlig er varslet på forhånd.
 • Der kan ringes til Vejdirektoratet mhp. forhold vedrørende udkørsel
 • Hold øje med  www.trafikken.dk
 • Vejrforholdene kan følges på DMI
 • Hvis der frarådes udkørsel, skal lokallederen sammen med personalet vurdere, hvilke borgere det er livsvigtigt at besøge
 • Acceptér at vi ikke kan kontrollere naturen og tillad derfor at aflyse planlagte besøg, hvis det ikke vurderes forsvarligt.
 • Tænk dig om og pas på dig selv

Udarbejdelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019.
Revideret:

Sidst opdateret: 24.10.2019