Alvorlig personrettet hændelse

Situation

Et eller flere personaler i Sundhed og Omsorg bliver udsat for alvorlig personrettet hændelse

Alarmering

Personalet ringer 112.

Derefter kontaktes nærmeste leder, som overtager ledelsen af situationen.

Opgaver

  • Bevare roen og undgå panik
  • Skabe overblik over situationen

Handling

Alarmere

En ledelsesperson på arbejdsstedet leder "slagets gang" og følger alarmeringsinstruksen.

Områdeledelsen informeres.

Chefen for Sundhed- og Omsorgsafdelingen informeres og, om nødvendigt, indkalder Krisestaben.

Det er vigtigt at der informeres hurtigt til den øverste ledelse, og at disse informeres løbende.

Psykisk førstehjælp kan blive aktuel selvom folk umiddelbart virker afklarede.

Ledelse og organisation

Det berørte steds ledelse har ansvaret for indsatsen og kontakten til politiet indtil Krisestaben er trådt sammen.

Krisestaben sørger for den overordnede koordinering.

Bemanding og udstyr

Henvisning

Action cards for ovenstående findes på hjemmesiden

Kommunikation

Krisestaben modtager orientering

Krisestaben har ansvaret for information til det berørte steds ledelse, samt information til pårørende og pressen.

Der henvises i øvrigt til Kommunikations indsatsplan for krisekommunikation.

Kontaktoplysninger

Politi
Distrikts- og lokalledere
Krisestaben
Psykologer (krisehjælp)

Se kontaktoplysninger i øverste højre side.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Pia Løie Høier, oktober 2017.
Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019 .

Sidst opdateret: 08.08.2019