Økonomi- & Personalestaben, IT

Der er ingen særlige indsatsplaner eller actioncards for Økonomi- & Personalestaben. Kun indenfor it-området.

Delplan for It og Digitalisering

Afdelingens kritiske ydelser

 • IT-infrastruktur – netværk, servere, sikring af data
 • It-udstyr – pc’er og iPads
 • Perifært it-udstyr – herunder printere
 • Outlook – mail-kommunikation
 • Hjemmeside

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

It-beredskabet styres af en it-beredskabsgruppe, der består af følgende personer:

 • It- og digitaliseringschefen
 • Afdelingslederen i IT
 • Relevante medarbejdere i forhold til kompetencer

It- og digitaliseringschefen fungerer som gruppens formand. Hvis It - og digitaliseringschefen er fraværende indtræder afdelingslederen som formand for gruppen.

Gruppen udpeger en indsatskoordinator (IK). Hvis den valgte indledningsvis indgik i beredskabsgruppen, skal gruppen herefter justeres.

Formanden sammensætter en - efter forholdene - hensigtsmæssig ad hoc arbejdsstab. Denne sammensættes af de øvrige medarbejdere. 

Kriseledelsen mødes i it-afdelingen på Rådhuset. Alternativt mødested kommunikeres direkte til de involverede personer.

Gruppen vil kommunikere ved hjælp af den tilgængelige teknologi i situationen:

 • SMS
 • Mobil
 • Skype
 • Mail
 • Analog kommunikation

IT og digitaliserings understøttelse af kommunens øverste krisestab

It- og digitaliseringschefen deltager i kommunens øverste kriseberedskab.

Alarmering

Alarmer om kritiske hændelser kommer fra:

 • Overvågningssystemer
 • Brugere af kritiske systemer
 • Leverandører af kritiske systemer
 • Center for Cyber-sikkerhed

Når IT modtager en kritisk alarm, vurderer afdelingslederen omfanget af hændelsen og hvad der skal ske. Derudover underrettes it- og digitaliseringschefen alt efter omfang.

It- og digitaliseringschefen vurderer om og i givet fald hvem, i den øvrige ledelse, der skal underrettes.
It- og digitaliseringschefen vurderer om afdelingens kriseberedskab skal iværksættes.

Underretning kan se via SMS, telefonopkald, personligt eller via mail.

Kontaktoplysninger

Centrale personer:

It- og digitaliseringschefen, Erik Sørensen, 87 87 41 50, es@viborg.dk
Afdelingsleder i IT, Ole Christiansen, 87 87 41 80, okc@viborg.dk

Opmærksomhedspunkt

It og Digitaliserings interne beredskabsplan findes som PDF-dokument her og står også i fysisk form i reolen hos Databeskyttelsesrådgiveren.

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af databeskyttelsesrådgiver Christian Aabo
Godkendt af It- og digitaliseringschefen den 24.10.2017

Sidst opdateret: 13.01.2018