Kommunaldirektørens område

Kommunaldirektørens område har som stabsfunktion primært interne funktioner. Disse funktioner kan blive ramt af forhindringer som f.eks. mandefald, systemnedbrud og lignende.

Det er vurderet, at de situationer, der opstå som følge af eventuelle forhindringer, vil være kritiske og vil kræve handlinger, men der vil ikke være tale om egentlige krisesituationer med fare for menneskelige omkostninger.

Staben bidrager til den overordnede og tværgående krisehåndtering i form af ressourcepersoner inden for områderne:

  • Stabs- og Byrådssekretariatet - sekretariatsfunktion for krisestaben
  • Kommunikation - deltagelse i krisestaben og understøttende funktion i krisesituationer

Kontaktpersoner

Sekretariatschef, Flemming Engedal Jensen, tlf. 87 87 88 04, mail: flj@viborg.dk

Kommunikationschef, Marianne Thingholm, tlf. 87 87 83 00, mail: mt@viborg.dk

 

Sidst opdateret: 29.03.2019