Brand

Situation

Der er udbrudt brand

Alarmering

Alle tilbud har brandalarm, der som det mindste varsler det brandtruede bygningsafsnit.

Opgaver

 • Red menneskeliv.
 • Alarmér – hvis ikke brandalarmen går direkte til Midtjysk Brand & Redning.
 • Bekæmp ilden hvis det er forsvarligt.

Handling

Tilkald brandvæsenet – ring 1-1-2 eller benyt brandtryk (hvis ikke brandalarmen går direkte til Midtjysk Brand & Redning)

Ved 1-1-2 oplys:

 • Hvad der er sket
 • Er der tilskadekomne – hvor mange
 • Adressen og telefonnummer der ringes fra 

Foretag evakuering:

 • Alle personer forlader bygningen ved at benytte nærmeste flugtvej 
 • Det skal sikres at alle er kommet ud i det fri 
 • Alle samles på et i forvejen aftalt sted – dette aftales/besluttes lokalt på tilbuddene 
 • Iværksæt rednings- og slukningsarbejde hvis det er sikkert og forsvarligt. Forsøg at begrænse branden ved at lukke (IKKE LÅSE) døre og vinduer. 

Modtag brandvæsenet – oplys 

 • Er der tilskadekomne eller personer der ikke er kommet i sikkerhed 
 • Hvor brænder det 
 • Brandens omfang 
 • Hvor er adgangsvejene

Ledelse og organisation

Alle er forpligtiget til at følge retningslinjerne indtil brandvæsenet ankommer.
Herefter leder indsatslederen indsatsen.

Bemanding og udstyr

 • Pulverslukkere bruges ved brande i faste stoffer, væskebrande og i gasflasker. 
 • Vandfyldt slange i vægskab og håndsprøjtebatteri anvendes kun på faste stoffer og personer. 
 • Brandtæppe anvendes på personer og væskebrande (kan også anvendes i forbindelse med slukning i IT-udstyr). 
 • C02-slukkere bruges til brand i elinstallationer, IT-udstyr, væskebrande og gasbrande

Kommunikation

Det aftales lokalt i hvilke tilfælde ledelsen straks skal informeres, hvis der ikke er ledelse tilstede på tidspunktet, og i hvilke tilfælde det kan afvente at ledelsen møder næste gang.

Tilbudslederen vurdere om dennes nærmeste leder skal informeres om branden.

Herefter vurdere denne om arbejdsmarkedschefen skal informeres om branden.

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger på forsiden

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Bliver du overrasket af røgen, skal du blive helt nede ved gulvet.

Beskyt næse og mund med et klæde og kryb mod den nærmeste udgang eller luk døren til rummet og giv dig til kende i et åbnet vindue.

Oprettelse / Revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mikael Rolle, oktober 2017.
Godkendt af arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil den 1/12-2017.

Action cards

Der er pt. ingen action cards til denne indsatsplan

Sidst opdateret: 11.01.2018