Sådan bruger du siden

I Viborg Kommunes beredskabsplan finder du de planer, du som medarbejder skal bruge, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.

Som medarbejder skal du sætte dig ind i din forvaltnings eller stabs beredskabsplaner. Det er vigtigt, at du ved, hvordan du skal handle, og hvem du skal kontakte, hvis der opstår en alvorlig og uventet hændelse.
Hjemmesiden består af fire områder, som du finder øverst på siden.

  • Akut Hjælp
  • Delplaner og indsatsplaner
  • Krisestyring
  • Kontakt

Som medarbejder har du især brug for at orientere dig i Akut Hjælp og i Afdelingernes delplaner.

Om Akut Hjælp

Akut Hjælp er en samling af korte action cards, som kan bruges i situationer, der kan opstå i en hvilken som helst afdeling og uanset fysisk placering.
Akut Hjælp indeholder bl.a. gode råd om førstehjælp, alarmering ved brand m.m. Vær opmærksom på, hvis din egen afdeling har lavet særlige planer i tilfælde af f.eks. brand – så er det disse, du skal følge.

Om Delplaner og indsatsplaner

Delplanerne indeholder de planer, din afdeling har vurderet, er nødvendige for at kunne håndtere alvorlige situationer, der er relevante i lige netop din afdeling.
Planerne for de enkelte situationer hedder indsatsplaner. I nogle tilfælde er en indsatsplanen i sig selv tilstrækkelig til at håndtere en given situation.
Nogle hændelser kan dog være så komplekse, at der for overblikkets skyld er lavet såkaldte action cards, der er korte, præcise handlingsanvisninger for bestemte opgaver.

Om Krisestyring

Krisestyring beskriver mere generelt, hvordan Viborg Kommuner arbejder med krisestyring. Det handler blandt andet om, hvordan en krisestab sammensættes, hvordan den aktiveres, og hvordan den arbejder (rollebaseret krisestyring). Krisestyring er særligt relevant for dem, der kan forventes at skulle indgå i en krisestab, dvs. ledere og særlige ressourcepersoner.

Om hjemmesiden

Vi gør opmærksom på, at der fortsat kommer nye planer til, så du skal løbende holde dig orienteret om planerne for dit arbejdsområde.

Sidst opdateret: 12.12.2017