Action card - Vandforsyning

Løsning af forureningssituationer på almene vandværker

Opgaven

Overordnet styring og håndtering af forureningssituationen. Det gøres i tæt dialog med "beredskabsgruppen", som er:

 • Vandværket
 • Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Beredskabschefen
 • Viborg kommunes kommunikationsafdeling

Opmærksomhedspunkter:

 • Vurdere forureningen (risiko, omfang og farlighed)
 • Varsle forbrugerne og løbende informere
 • Hjælpe til at lokalisere sårbare forbrugere
 • Orientere andre relevante parter
 • Vurdere behov for at etablere nødforsyning
 • Etablere afværgeforanstaltninger
 • Vurdere behovet for analyser (antal, parametre og udtagningssteder)
 • Vurdere analyseresultater
 • Vurdere hvornår beredskabet kan afblæses

Hvem

Team Drikkevand og Spildevand i samarbejde med Chef for Natur og Vand og øvrige medlemmer af beredskabsgruppen.

Hvornår

Opgaven skal udføres straks, når der er modtaget en meddelelse om en unormal forsyningssituation på et vandværk, og det vurderes, at der er tale om en beredskabssituation.

Handling

Beredskabsgruppen samles og det aftales, hvem der løser hvilke opgaver.

 • Undersøger mulige årsager til forureningen
 • Undersøger udbredelse af forureningen – og mulighed for begrænsning
 • Drøfte behovet for straks af bestille opfølgende hasteprøver for kildeopsporing
 • Afklare hvordan en varsling af forbrugerne skal ske
 • Afklare om der er der følsomme forbrugere
 • Afklare om vandet sundhedsfarligt, og i givet fald meddele vandværket påbud om at sende kogeanbefaling ud til sine forbrugere
 • Varsling af forbrugerne har højeste prioritet


Pressemeddelelser udarbejdes i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Bemanding

Indenfor normal arbejdstid:
Mandag-onsdag: 8.00 – 15.30
Torsdag: 8.00 – 17.00
Fredag: 8.00 - 13.30

Team Drikkevand og Spildevand
Sagsbehandler: Johan Ottesen
Sagsbehandler: Dorthe Elmbo
Chef for Natur og Vand: Jørgen Jørgensen

Udenfor normal arbejdstid:
Chef for Natur og Vand: Jørgen Jørgensen
Chef for Byggeri og Miljø: Niels Eriksen
Evt. Dorthe Elmbo og Johan Ottesen

Kontaktoplysninger


Bilag 11 i Viborg Kommunes Beredskabsplan for vandforsyning (pdf)

Oprettelse/revision

Dette action card er udarbejdet af Johan Ottesen

Godkendt af Chef for Natur og Vand: Jørgen Jørgensen den 4. december 2017

Sidst opdateret: 20.06.2018