Forurening af drikkevand

Plan til brug i tilfælde af forurening af drikkevandsforsyningen fra et vandværk i kommunen

Denne plan beskriver indsatsen, der skal iværksættes hvis forsyningen med drikkevand fra et vandværk er truet. F.eks., hvis vandet kan være sundhedsfarligt som følge af en bakteriologisk/kemisk forurening.
Beredskabsplanen henvender sig til personer, som skal være i stand til at træffe ledende beslutninger i en beredskabssituation. Planen omfatter de almene vandværker i Viborg kommune , det vil sige vandværker med mere end 9 tilsluttede ejendomme.

Planen er udarbejdet - og vedligeholdes - af Team Drikkevand og Spildevand i forvaltningen for Teknik og Miljø. Den vil blive opdateret, når der har været en beredskabssituation eller mindst en gang om året.

Sådan alarmeres Teknik og Miljø, Viborg Kommune

Teknik og Miljø, Team Drikkevand og Spildevand
Johan Ottesen, tlf. 87 87 56 12
joo@viborg.dk

Dorthe Elmbo, tlf. 87 87 56 10
dek@viborg.dk

Udenfor normal arbejdstid

Chef for Natur og Vand, Teknik og Miljø
Jørgen Jørgensen, tlf. 87 87 55 01
jojo@viborg.dk

Chef for Byggeri og Miljø, Teknik og Miljø
Niels Eriksen, tlf. 87 87 56 00
ner@viborg.dk

Midtjysk Brand og Redning (døgnvagt). Tlf. 89 70 35 99

Sidst opdateret: 13.10.2018