Storm og orkan

Indsatsplan for storm og orkan

Situation

Væltede træer og genstande på færdselsarealet, hvilket medfører manglende trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed.

Indsatsen retter sig imod borgere og alle trafikanter.

Alarmering

Alarmer kan komme fra alle borgere, Midtjysk Brand og redning og eget mandskab.

Vagthavende formand skal alarmere videre. Dette kan uddelegeres.

Alarmering sker til det udførende personale i Park & Vejservice, og eventuelt Midtjysk Brand og Redning.

Der alarmeres pr. telefon.

Midtjysk Brand og Redning, tlf. 89 70 35 99.

Opgaver

Der skal fjernes væltede træer. Herunder risikotræer og genstande fra færdselsarealet.

Fokus på trafiksikkerhed og/eller fremkommelighed. Inklusiv afspærring af veje, stier m.v.

Handling

Ved varsling om storm eller orkan skal vagthavende formand sikre, at nødvendigt mandskab og materiel er til rådighed.

Der skal eventuelt koordineres med Midtjysk Brand og Redning.

Ledelse og organisation

Vagthavende formand har ansvaret for at lede indsatsen i forbindelse med den konkrete hændelse.

Vagthavende formand leder det udførende personale.

Bemanding og udstyr

Uddannet personale ved Park & Vejservice, biler, motorsave, gummigeder, lastbiler, afspærringsmateriel mv.

Kommunikation

Internt
Vagthavende formand informerer afdelingslederen for Park & Vejservice eller dennes stedfortræder.

Eksternt
Vagthavende formand informerer eventuelt:

Kontaktoplysninger

Områdechef for Trafik og Veje skal kontaktes via telefon eller mail.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af afdelingslederen for Park & Vejservice.

Godkendt af Chef for Trafik og Veje, Per Christensen, den 7. november 2017.

Actions cards

Der er ikke udarbejdet action cards. 

 

 

Sidst opdateret: 13.11.2017