Skybrud, langvarig regn og tøbrud

Indsatsplan ved skybrud, langvarig regn og tøbrud

Situation

Der er så meget vand på kørebanen, at trafiksikkerhed og fremkommelighed mindskes. Indsatsen retter sig imod alle trafikanter.

Alarmering

Alarmering kommer fra alle borgere, Midtjysk Brand og Redning og eget mandskab.

Vagthavende formand alarmerer videre til udførende personale i Park & Vejservice. Vagthavende formand kan uddelegere opgaven.

Alarmering sker pr. telefon.

Opgaver

Vand skal fjernes fra færdselsarealet eller afmærkes. Der er fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed.

Handling

Ved varsling af skybrud, langvarig regn og/eller tøbrud skal vagthavende formand og/eller vintervagten sikre, at nødvendigt mandskab og materiel er til rådighed.

Der kan koordineres med Beredskabsstyrelsen mht. pumpemateriel.

Ledelse og organisation

Vagthavende formand/vintervagten har ansvaret for at lede indsatsen.

Vagthavende formand/vintervagten giver besked direkte til det udførende personale.

Bemanding og udstyr

Personale ved Park & Vejservice, biler, rendegraver, lastbiler, afspærringsmateriel mv.

Kommunikation

Internt
Vagthavende formand/vintervagten informerer afdelingslederen eller dennes stedfortræder.

Eksternt

Eventuelt:

  • P4 Midt og Vest, tlf. 96 10 75 00
  • Radio Viborg, tlf. 86 61 03 00, kontakt@radioviborg.dk
  • Viborg Stifts Folkeblad,  tlf. 89 27 63 00, viborg@viborgfolkeblad.dk

Kontaktoplysninger

Områdechef for Trafik og Veje skal kontaktes via telefon eller mail.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af afdelingslederen for Park & Vejservice.

Godkendt af Chef for Trafik og Veje, Per Christensen, den 7. november 2017.

Actions cards

Der er ikke udarbejdet action cards. 

 

Sidst opdateret: 13.11.2017