Teknik og Miljø

Kritiske ydelser

Teknik og Miljø, herunder park og vej service, arbejder med følgende områder, hvor beredskabet skal fungere for at sikre borgernes sikkerhed og sundhed:
- Under ekstreme vejrforhold
- Hvis der sker drikkevandsforurening
- Når der sker miljøuheld

Krisestyringsorganisation

Den kritiske situationen vil være forskellig indenfor hvert område. Derfor er organiseringen beskrevet under hver indsatsplan.

Kriselederne fra administrationen er:
• Ekstreme vejrforhold: Per Christensen, chef for Trafik og Veje, mail: pch@viborg.dk, tlf. 87 87 50 01

• Drikkevandsforurening: Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, mail: jojo@viborg.dk, tlf. 87 87 55 01

• Miljøuheld: Niels Eriksen, chef for Byggeri og Miljø, mail: ner@viborg.dk, tlf. 87 87 56 00

Alarmering

Beskrevet under hver delplan

Understøttelse af kommunens øverste kriseberedskab

Beskrevet under hver indsatsplan

Kontaktoplysninger

Beskrevet under hver indsatsplan
Sidst opdateret: 21.06.2018