Afbrydelse af smitteveje

Opgave

Borgere, der er smittet, skal være isolerede i deres bolig, indtil de har været symptomfri i et døgn. Personale, der er smittet skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i et døgn. Personalet informeres om forebyggelse af smittespredning.
Personalet må ikke arbejde på tværs af rene og inficerede boliger og inddeles derfor i teams.

Hvem

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Hvornår


Handling

Håndhæve de hygiejniske forholdsregler, der forebygger smittespredning.
Informere borgere og pårørende om at følge de hygiejniske forholdsregler.
Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.
Minimere antallet af indlæggelser.
Dokumentation:
Dispositioner foretaget i løbet af vagten i forhold til borgere dokumenteres i omsorgssystemet. Ledelsen orienteres om antal borgere i isolation.
Bemanding
Ledere i områderne forbereder og indkalder ekstra personale ved behov

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne.
Der er etableret et beredskab af værnemidler i lokalområderne.

Kontaktoplysninger

Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed
Krisestaben
Kontaktoplysninger på distrikts- og lokalledere
Praksiskonsulent

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af: (afdelings-/stabschef) den …(dato)
Revideret:

Sidst opdateret: 08.12.2018