Afbrydelse af smitteveje

Opgave

Borgere, der er smittet, skal være isolerede i deres bolig, indtil de har været symptomfri i et døgn. Personale, der er smittet skal blive hjemme, indtil de har været symptomfri i et døgn. Personalet informeres om forebyggelse af smittespredning.
Personalet må ikke arbejde på tværs af rene og inficerede boliger og inddeles derfor i teams.

Hvem

Når Sundhedsstyrelsen udsender varsel til Styrelsen for Patientsikkerhed, der varsler kommunens vagthavende indsatsleder.

Hvornår

Handling

Ekstra opmærksomhed:

  • Håndhæve de hygiejniske forholdsregler, der forebygger smittespredning.
  • Informere borgere og pårørende om at følge de hygiejniske forholdsregler.
  • Vurdere samlet frafald af medarbejdere og sikre den fortsatte opretholdelse af vitale funktioner.
  • Minimere antallet af indlæggelser.

Dokumentation:

  • Dispositioner foretaget i løbet af vagten i forhold til borgere dokumenteres i omsorgssystemet.
  • Ledelsen orienteres om antal borgere i isolation.

Bemanding:

Ledere i områderne forbereder og indkalder ekstra personale ved behov

Udstyr

Det sikres, at der er tilstrækkelige antal værnemidler i lokalområderne. Der er etableret et beredskab af værnemidler i på sygeplejedepoter el..

Kontaktoplysninger

Se kontaktoplysninger øverst til højre

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017

Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019 .

Revideret:

Sidst opdateret: 24.10.2019