Plan for genopretning

Situation

Efter en beredskabshændelse, som har bevirket at der i en periode ikke har været normal drift, er der behov for at komme tilbage til normal drift hurtigst muligt.

Alarmering

Genopretning bør planlægges og iværksættes så hurtigt som muligt efter, at hændelsen er indtruffet.

Sundhedskrisestaben kan udpege en specifik gruppe til at varetage opgaven med at genoprette normal drift.

Opgaver

  • Skab overblik over hvem samarbejdspartnerne er i forhold til genopretning. Se eventuelt bilag 1 for kontaktoplysninger til samarbejdspartnere.
  • Er der sket ændringer i ressourceforbrug?
  • Skadeomfanget skal vurderes og konkrete behov for genopretningsindsatser skal indstilles til byrådet. Dette sker på tværs af forvaltninger og koordineres fra byrådssekretariatet.

Handling

Nedenstående skema viser, hvilke overordnede handlinger, der er en del af genopretningen til normal drift.

Trin    Handling

  1. Vurder skadeomfang og konkrete behov for genopretning, herunder hvilke problemer der er skabt af beredskabshændelsen.
  2. Skab overblik over ressourcer og ressourcebehov, der er skabt som følge af beredskabshændelsen.
  3. Sikre at kritiske funktioner genetableres først. (eks. strøm, materiel, nøglepersoner, IT).
  4. Fastlæg fælles målsætninger for genopretningen. Overvej nøje hvem der er del af denne proces.
  5. Overvej hvem der skal informeres om hvad og hvordan det kan ske.

Ledelse og organisation

Ledelsen skal have fokus på hvilken læring, der kan drages af beredskabshændelsen, særligt i forhold til hvad de største udfordringer for genopretning er.

Afhængigt af hændelsen kan der være behov for, at kommunen er repræsenteret i et fælles koordinerende forum for de myndigheder og andre aktører, som er involveret i genopretningen efter hændelsen.

Bemanding og udstyr

Se ovenfor.

Henvisning

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.Sidst opdateret: 08.08.2019