Længerevarende strømsvigt

Situation

Strømafbrydelse i et større område, hvor der også findes et plejecenter. Strømafbrydelsen er af minimum 12 timers varighed.

Et længerevarende strømsvigt kan være livstruende for personer med iltapparater, respirator og ved at nødkaldeanlæg er ude af drift.

Desuden betyder strømsvigt at elektrisk trykaflastende madrasser, el-senge og lifte er ude af drift, hvilket giver ekstra arbejde for sundhedspersonalet.

Alarmering

Ved strømafbrydelse på mere en 15-30 minutter undersøges sagen ved Energi Viborg. Nærmeste leder er ansvarlig. Ved længerevarende strømafbrydelse kontakts omsorgschefen og sundhedschefen, som vurderer om sundhedskrisestaben skal indkaldes.

Opgaver

Trin    Handling

  1. Skab overblik over hændelsens omfang
  2. Videreføre vigtige funktioner uden brug af strøm
  3. Få etableret nødforsyning
  4. Overvej evakuering af særligt udsatte
  5. Giv udekørende grupper besked, så de kan tage vare på borgere, der befinder sig i eget hjem og er afhængige af elektrisk medicinsk udstyr.
  6. Skab overblik over ressourcer, personelle og maskinelle. Herunder mulighed for at benytte nødgenerator.
  7. Fremskaf kold mad og drikke til erstatning for måltider, der ikke kan tilberedes som vanligt.

Handling

Se nedenfor.

Ledelse og organisation

Omsorgschefen og Sundhedschefen vurderer sammen med direktøren for Social, Sundhed & Omsorg om der er behov for indkaldelse af sundhedskrisestaben.

Omsorgschefen og Sundhedschefen er ansvarlige for kontakten til Energi Viborg. De er desuden ansvarlige for at tage kontakt til hospitalsledelsen på Hospitalsenhed Midt i forhold til drøftelse af borgere, som har behov for indlæggelse.

Bemanding og udstyr

Behov for ekstra personale drøftes mellem ledere for det berørte område og sundheds- og omsorgscheferne.

Henvisning

Oprettelse/revision

Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021
Godkendt af Viborg ByrådSidst opdateret: 08.08.2019