Institutionsplaner

På de underliggende sider kan du finde indsatsplaner for brand- og evakuering samt vold- og trusler for de enkelte institutioner

Pleje og omsorgscentre

Hjemmepleje og hverdagsrehabilitering

    Tværgående team

Demensenhed 

Hjælpemiddelservice

Madservice 

Rehabiliteringscenter Viborg og Akutteam

Aktivitet og Udvikling 

Sundhedscenter Viborg

Genoptræning, Sundhed 

  • Medarbejdere der arbejder på pleje- og Omsorgscentre, er dækket af de beredskabsplaner der er gældende for de respektive centre. Det er centerlederen der er ansvarlig for at udarbejde planer for alle medarbejdergrupper der arbejder på centrene, og sikre, at alle er bekendt med planerne.
Sidst opdateret: 03.05.2019