Håndtering af iltflasker - action card

Opgave


Evakuering af plejecenter eller privat bolig ved brand, hvor der opbevares iltflasker/bomber.

Hvem


Personalet på vagt.
Vigtigt, at Midtjysk Brand & Redning oplyses om tilstedeværelsen af iltflasker og hvor disse befinder sig i den brændende bygning.

Hvornår


Når branden opdages.

Handling


Afspær området, hvor iltflaskerne befinder sig.

Når beboere og personale er evakueret og der ikke er ild og stærk varme i nærheden af iltflaskerne og der er tid og overskud fjernes iltflaskerne fra brandområdet.

Dokumentation: Dispositioner foretaget i løbet af vagten dokumenteres i omsorgssystemet og ledelsen underrettes herom.

Bemanding


Personalet på vagt.

Der udpeges en koordinator blandt det tilstedeværende, indtil leder ankommer.

Udstyr


Brandudstyret til rådighed på det enkelte plejecenter.

Placering af brandudstyr er beskrevet i den lokale instruks.

Kontaktoplysninger


Se kontaktoplysninger i boksen øverst til højre

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Hvert enkelt plejecenter skal have en skriftlig evakueringsplan samt plan for alarmering af eksterne og interne aktører.

Oprettelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017

Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019 .

Revideret:

 

Sidst opdateret: 24.10.2019