Iltflasker

Situation

Der opbevares iltflasker i boliger.
Faren er, at ilt- (oxygen) flaskerne kan eksplodere ved brand.
De udsatte, er personer, der opholder sig i området, hvor der opbevares iltflasker

Alarmering

Opgaver

  • Skiltning
  • Information
  • Forebyggelse

Handling

Retningslinjer fra Midtjysk Brand & Redning:
Det er den person, der går brandtilsyn på den enkelte matrikel, som beslutter konkret procedure i forhold til ilt.

Skiltning:

Der skal være et ilt-skilt på dørkarmen, i øjenhøjde.
Man kan derudover sætte skilt op forneden på dør.
Selvlavet lamineret skilt er ok.
Begræns antallet af iltflasker i hjemmet til et minimum.

Ledelse og organisation

Lederen for den gruppe, hvor der er borgere som har Iltflasker (oxygenflasker)

Bemanding og udstyr

Kommunikation

De personer, der opholder sig i boliger, hvor der er iltflasker (borger, pårørende samt personale).

Information:
Der skal være informationsmateriale om håndtering ved iltflaskerne.
Informationsmateriale indhentes hos leverandøren af iltflaskerne.

Kontaktoplysninger

Midtjysk Brand & Redning

Se kontaktoplysninger øverst på siden

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sikkerhedsregler:

  • Det er forbudt at ryge, hvor ilt-udstyret er placeret eller anvendes
  • Anvend aldrig åben ild i nærheden af ilt-udstyr
  • Læg aldrig en iltbrille fra dig uden at slukke for ilttilførslen
  • Sluk for ilt-apparaturet, når det ikke er i brug
  • Brug aldrig værktøj / forsøg ikke selv at reparere ilt-apparatur

Action cards

Action cards for ovenstående findes på hjemmesiden

Oprettelse/revision


Denne indsatsplan er udarbejdet af Mette Møller Vitting
Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)


Sidst opdateret: 08.08.2019