Hedebølge

Situation


Længere perioder med høje temperaturer øger risikoen for dehydrering. Dette gælder specielt for små børn, ældre, nogle borgere med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser og borgere med sygdomme, der påvirkes af varmen.

Alarmering


Hvis det er muligt vil DMI varsle en hedebølge.

Relevante ledere orienterer medarbejdere om eventuelle ændrede arbejdsgange og retningslinjer.

Hvis det findes nødvendigt kan Sundhed- eller Omsorgschefen indkalde sundhedskrisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure for indkaldelse af krisestaben.

Opgaver


Kommunens medarbejdere skal forebygge hedeslag og dehydrering hos borgere, der er i kommunens varetægt, herunder i daginstitutioner, skoler, botilbud, plejecentre mm.

Handling


Relevante ledere aktiverer relevante indsatsplaner og action cards. Ressourcebehovet vurderes og chefer indkalder evt. ekstra personale til at varetage ekstra plejebehov.

Alle medarbejdere skal have skærpet opmærksomhed på indtagelse af væske (vand). Dette gælder for både personale og de borgere i alle aldre, der serviceres af vore medarbejdere.

Sundhedspersonale skal desuden være opmærksom på opbevaring af medicin, da visse præparater ikke tåler høje temperaturer.

Andre vigtige opmærksomhedspunkter


På Sundhedsstyrelsens hjemmeside (www.sst.dk) findes informationsmateriale med gode råd om adfærd under en hedebølge.

Henvisning


Action card for ovenstående findes på hjemmesiden.

Oprettelse/revision


Denne delplan er udarbejdet af Brian Kristiansen, oktober 2017, som del af den overordnede Sundhedsberedskabsplan 2018-2021.
Godkendt af Viborg Byråd.Sidst opdateret: 08.08.2019