Medarbejderfremmøde under ekstremt vejrlig - Action card

Medarbejderfremmøde under ekstremt vejrlig - action card

Opgave

Medarbejdere der skal på arbejde under ekstreme vejrforhold

Hvem


Hvornår


Når vejret er er fuldstændigt ufremkommeligt

Handling

Tag forholdsregler:

  • Tjek lokal vejrudsigt
  • Vejregnet påklædning/fodtøj
  • Opladet mobiltelefon
  • Tag afsted i god tid

Afhentning:
Hvis det er nødvendigt at komme på arbejde, af hensyn til plejen, kan Midtjysk Brand & Redning kontaktes på tlf. 8970 3599 og evt. afhentning aftales.

Midtjysk Brand & Redning kan ikke benyttes, fordi man ikke bryder sig om at køre eller skal gå et stykke for at komme til farbarvej.

Meld ind til nærmeste leder, hvis du har mulighed for at hjælpe i eget nærmiljø, selvom du ikke kan komme frem til sædvanligt mødested.

Vejrlig:
Såfremt du er forhindret i at møde på arbejde på grund af vejrforhold, gives der fri uden løn.

Bemærkninger:

Sikkerhed
Du skal være opmærksom på, at selvom andre siger du godt kan blive hjemme, er det din afgørelse, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at prøve at komme frem.

Egenbetaling for fravær
I stedet for løntræk kan det aftales med din leder, at der anvendes afspadsering, feriefridagstimer, ferie seniordag eller omsorgsdag på den/de dage/timer, som du ikke møder frem på arbejde.

Udarbejdelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af Sundhedschef Peter Borup / Omsorgschef Maila Tandrup, februar 2019.
Revideret:


Sidst opdateret: 24.10.2019