Ekstraordinær udskrivning af patienter

Action card – Ekstraordinært udskrevne patienter fra hospital

Opgave

Opretholdelse af et beredskab der sikrer at flest mulige opgaver kan løses.
Koordinering, modtagelse, pleje og behandling af ekstraordinært udskrevne patienter fra hospitaler.
Eventuel ekstra indkaldelse af personale og vikarer.

Hvem

Visitationen
Den lokale ledelse
Distriktsledere
Personalet på vagt

Hvornår

Ved en varslet ekstraordinær udskrivning af patienter fra Hospital til kommune.

Handling

Personalekapaciteten (hvem skal være hvor og hvornår) tilrettelægges af ledelsen, så antallet af patienter og disses kategori er kendt.
Ledelse, sygeplejerske og hjemmepleje står om at lægge plan for pleje og behandling i samarbejde med egen læge på baggrund af medfølgende epikrise/plejeforløbsplan

Bemanding

Personalet på vagt

Udstyr

Kontaktoplysninger

Krisestaben
Distrikts og lokalledere
Hospitalet
Praksiskonsulent

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse, godkendelse og revision

Udarbejdet af: Mette Møller Vitting, oktober 2017
Godkendt af: (afdelings-/stabschef) den …(dato)
Revideret:
Sidst opdateret: 03.10.2018