Vold og trusler mod borgere

Situation

En borger på et af Socialområdets tilbud udsættes for vold eller trusler om vold.

Alarmering

Alarmering kan komme fra direkte involverede eller vidner.

Alarmering kan ske via anråbelse, telefonopkald eller tryk på alarmenhed hvis en sådan findes på tilbuddet.

Opgaver

Den primære opgave er så vidt muligt at forhindre at nogen kommer til fysisk eller psykisk skade.

Kommer nogen til skade er opgaven at sikre den bedst mulige opfølgning, for at forebygge varigt traume.

Handling

Anråbe overfaldsmanden om at stoppe.

Ring 1-1-2 hvis det er en akut situation.

Ring 1-1-4 hvis det er en episode, der er sket tidligere, og efterfølgende kommer til medarbejdernes opmærksomhed.

Hjælp borgeren med at få anmeldt overfaldet.

Yd psykisk hjælp til den voldsramte borger.

  • Lad ikke den voldsramte være alene

  • Skab ro og tryghed

  • Lyt til den voldsramte – lad vedkommende fortælle, hvad der er sket

  • Undgå at bagatellisere

  • Undgå at kritisere den voldsramtes handlinger

  • Undgå at belære om, hvad man kunne have gjort i stedet

  • Hjælpe evt. med at kontakte familie og pårørende

  • Følg evt. den voldsramte hjem

  • Sørg evt. for at den voldsramte ikke er alene det første døgn

Ledelse og organisation

De medarbejdere der bliver opmærksomme på episoden underretter ledelsen ved første givne lejlighed.

Medarbejderne tager ledelsen i håndtering af situationen, indtil det tidspunkt der er ledelse tilstede.

Bemanding og udstyr

Kommunikation

Alle episoder dokumenteres i borgerens ”dagbog”.

Kontaktoplysninger

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse / Revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Michael Petersen, oktober 2017.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Action cards

Der er pt ingen lokale action cards tilknyttet denne plan.

Sidst opdateret: 19.01.2018