Medicinhåndtering ved IT-nedbrud og strømafbrydelse

Situation

Pga. IT-nedbrud eller strømafbrydelse er det umuligt, at få fat i opdateret medicinoversigt og dokumentere medicinadministration elektronisk.

Alarmering

Den medarbejder der bliver bekendt med nedbruddet, informere straks sine kolleger, og ledelsen bliver ved først givne lejlighed informeret.

Opgaver

Opgaven er at sikre korrekt medicinadministration.

Handling

Der hvor borgerne har sin medicin skal der findes en opdateret udprintet medicinliste.

Alle tilbud har udprintet skemaer der kan anvendes til at dokumentere, at der er givet medicin og af hvem og hvornår.

Ledelse og organisation

Alle medarbejdere, der håndtere medicin, er ansvarlige for at printe opdateret medicinliste ved modtagne ordinationsændringer.

Bemanding og udstyr

En udprintet medicinliste ved borgernes medicin i en plastiklomme. 

En mappe på personalekontoret med skemaer til dokumentation at medicinadministration.

Kommunikation

Lederen af tilbuddet informerer sin nærmeste leder om nedbruddet ved først givne lejlighed.  

Denne vurderer om Socialchefen / Souschefen skal informeres. 

Kontaktoplysninger

IT servicedesk kontaktes på 8787 4199

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse / Revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Michael Petersen, oktober 2017.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Action cards

Der er pt ingen lokale action cards tilknyttet denne plan

Sidst opdateret: 13.01.2018