Kendskab til Beredskabsplanen

Situation

Alle medarbejdere skal have kendskab til de relevante dele af Viborg kommunes beredskabsplan.

Alarmering

Opgaver

Sikre kendskab til relevante dele af Viborg kommunes beredskabsplan.

Handling

Straks i 2018 skal Socialområdets delplan og indsatsplaner og evt. institutionsplaner og action cards være et punkt på dagsorden i:

  • Ledergruppen

  • Afdelingsledergrupperne

  • Fag-MED Socialområdet,

  • Socialområdets respektive Område-MED

  • Socialområdets respektive Lokal-MED

Det skal ligeledes være et punkt på alle p-møder.

Det skal være et punkt i alle tilbuds introduktion af nyansatte.

Ledelse og organisation

Den samlede ledelse i Socialområdet er ansvarlig for kendskab til og efterlevelse af beredskabsplanen.

I det omfang udvalgte del af beredskabsplanen med fordel kan gøres til en del af det fortløbende arbejdsmiljøarbejde på de enkelte tilbud, er den lokale arbejdsmiljøgruppe og Lokal-MED ansvarlig for at sikre dette.

Bemanding og udstyr

Kommunikation

Kontaktoplysninger

Andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse / Revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Michael Petersen, oktober 2017.

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Action cards

Der er pt ingen lokale action Cards tilknyttet denne plan

Sidst opdateret: 13.01.2018