Alarmsystemer ved teknisk nedbrud og strømafbrydelse

Situation

Overfaldsalarm systemet virker ikke pga. teknisk nedbrud, strømafbrydelse mv.

Alarmering

Afhængig af tilbuddet, kan alarmering ske

  • via det firma der drifter og overvåger alarmsystemet

  • eller ved intern procedure for tjek af alarmsystemet.

Den medarbejder der bliver bekendt med, at alarmsystemet ikke virker adviserer straks relevante kolleger og/eller andre tilbud, hvis man er flere tilbud om et alarmsystem.

Opgaver

Tilbuddet skal sikre, at arbejdet stadigvæk kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

Handling

Da der er forskel på om tilbuddene har et internt alarmsystem på tilbuddet, eller man er flere tilbud om et alarmsystem, henvises til de enkelte tilbuds procedure for hvordan situationen håndteres.

Ledelse og organisation

Medarbejderne er ansvarlige for at følge de procedure der er bestemt i tilbuddets/tilbuddenes Lokal-MED.
Lokal-MED er som arbejdsmiljøansvarlige forpligtiget til at sikre der findes procedure på tilbuddet/tilbuddene.

Kommunikation

Ledelsen orienteres ved først givne lejlighed om fejlen på alarmsystemet.

Kontaktoplysninger

Relevant ekstern partner som står for reparation og vedligehold af systemet kontaktes straks ved fejl på alarmsystemet, medmindre problemet er strømafbrydelse.

Oprettelser / revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Michael Petersen, oktober 2017.

Action cards

Der er pt. ingen lokale action cards tilknyttet denne plan.

 

Godkendt af (afdelings-/stabschef) den (dato)

Sidst opdateret: 23.12.2017