Cyberangreb

Indsatsplan – cyberangreb

Omfatter alle former for cyber-hændelser for eksempel virusangreb eller trussel om offentliggørelse af persondata.

Virusangreb eller DDOS angreb kan i værste fald medføre, at datakommunikation og adgang til vitale data i f.eks. omsorgssystem er utilgængelige med risiko for borgeres velfærd.

Kommunens omdømme står på spil.

De ramte er:

  • Borgerne, som risikerer misbrug eller offentliggørelse af deres data eller i værste fald mister kontakten til pleje.
  • Medarbejdere, som ikke kan løse deres opgaver. 

Alarmering

Alarmer vil for langt den overvejende dels vedkommende komme fra enten ”Center for Cybersikkerhed – Forsvarsministeriet” eller fra interne alarmer i Viborg Kommunes netværk.

Alarmer vil i sjældne tilfælde komme fra medarbejderne i Viborg Kommune.

Indenfor arbejdstiden alarmeres de teknikere, som har det pågældende område som ansvarsområde, ligesom krisestaben etableres.

Udenfor arbejdstiden skal alle medarbejdere kontakte MJBR, som så aktiverer IT’s alarmeringsliste.

Opgaver

Opgaverne består i at opretholde, beskytte og reetablere it-infrastrukturen. Det kan være netværk, servere, hjemmeside eller mail. Derudover skal persondata og forretningskritiske data beskyttes og eventuelt reetableres.

Handling

De tilstedeværende it-medarbejdere vil få prioriterede opgaver med at beskytte, retablere data og kommunikationsforbindelser, ligesom der er medarbejdere, som forestår kommunikationen med andre myndigheder.

Ledelse og organisation

Det er it- og digitaliseringschefen eller afdelingslederen, der iværksætter og leder beredskabet.

Hvis både it- og digitaliseringschefen og afdelingslederen er fraværende afgør de tilstedeværende it-medarbejdere kollektivt om beredskabet i givet fald skal etableres, og udpeger samtidigt en formand for it-beredskabsgruppen, der således bliver ansvarlig for beredskabets iværksættelse.

Bemanding og udstyr

Alle it-medarbejdere vil i tilfælde af et altomfattende cyber-angreb have fokus på løsningen af denne opgave.

Kommunikation

Service Desken er et vigtigt element i kommunikationen internt i Viborg Kommune, og der vil altid blive benyttet den i situationen mest optimale kommunikationsform. F.eks. vil der ved nedbrud på intranettet, kommunikeres via SMS.

Eksternt sker kommunikationen via Kommunikationsafdelingen. Hvis dette ikke er muligt vil It- og digitaliseringschefen have ansvaret for den eksterne kommunikation.

Kontaktoplysninger

Alle alarmer skal gå til Service Desken 87 87 41 99 indenfor normal arbejdstid.

Normal arbejdstid:
Mandag til onsdag: 7:00 – 15:30
Torsdag: 7:00 – 17:00
Fredag: 7:00 – 13:30

Udenfor dette tidsrum er der en it-vagtordning på tlf. 87 87 41 99, som er tilgængelig i tidsrummet:

Mandag til onsdag: 15:30 – 21:00
Torsdag: 17:00 – 21:00
Fredag: 13:30 – 18:00
Lørdag og søndag: 8:00 – 16:00

Ved henvendelser på andre tidspunkter af døgnet er det beredskabet der svarer på 87 87 87 87.

Indenfor arbejdstiden alarmeres de teknikere, som har det pågældende område som ansvarsområde, ligesom krisestaben etableres.

Udenfor arbejdstiden benyttes alarmeringslisten, som findes hos MJBR.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af It og Digitalisering.
Godkendt af It- og digitaliseringschefen den 24.10.2017.

Action cards

Der er ikke udarbejdet action cards. Der henvises til IT’s interne Beredskabsplan.

Sidst opdateret: 19.01.2018