Bortfald af elforsyning eller lynnedslag

Indsatsplan – bortfald af elforsyning samt ved lynnedslag

Pludselig afbrydelse af strømforsyningen til servere og netværk på rådhuset.

I mindre omfang pludselig afbrydelse af strømforsyningen i andre dele af elforsyningsområdet.

De ramte grupper er indirekte medarbejdere og borgere, som bliver påvirket af strømudfaldet.

Alarmering

Hvis strømudfaldet opstår på rådhuset, vil der ikke komme alarmer – bortset fra sensorer, som vil reagere på strømafbrydelsen, og sende SMS’er til it-teknikerne. It-teknikere kontakter ledelsen i IT og krisestaben etableres. Alle andre end it-teknikere skal udenfor arbejdstid kontakte MJBR, som så aktiverer ITs interne alarmeringsliste.

Opgaver

Viborg Kommunes UPS-installation er tilstrækkelig til at forsyne servere og netværk med strøm til 2 timers drift, men det giver ingen mening med fortsat drift, hvis resten af rådhuset/byen er nede på grund af strømsvigt. Hvis strømudfaldet derfor er over 15 minutter, iværksættes automatisk kontrolleret nedlukning af servere og netværk.

Der er sikret nødforsyning via UPS til køling og grundvandspumper, således der ikke vil opstå problemer med overhedning i serverrummet i tilfælde af strømsvigt.

Handling

Det skal sikres, at strømforsyningen kan genetableres i det eksisterende net. Kommunens leverandører af netværk og strøm skal vurdere, om strømføringen stadig er brugbar.

Ledelse og organisation

Det er it- og digitaliseringschefen eller afdelingslederen, der iværksætter og leder beredskabet.

Hvis både it- og digitaliseringschefen og afdelingslederen er fraværende afgør de tilstedeværende it-medarbejdere kollektivt om beredskabet i givet fald skal etableres, og udpeger samtidigt en formand for it-beredskabsgruppen, der således bliver ansvarlig for beredskabets iværksættelse.

Bemanding og udstyr

Alle it-teknikere vil være dedikerede på opgaven.

Kommunikation

Service Desken er et vigtigt element i kommunikationen internt i Viborg Kommune, og den mest optimale kommunikationsform vil altid blive benyttet i en given situation. F.eks. vil der ved nedbrud på intranettet, kommunikeres via SMS.

Eksternt sker kommunikationen via Kommunikationsafdelingen. Hvis dette ikke er muligt vil It- og digitaliseringschefen have ansvaret for den eksterne kommunikation.

Kontaktoplysninger

Alle alarmer skal gå til Service Desken på tlf. 87 87 41 99 indenfor normal arbejdstid.

Normal arbejdstid:
Mandag til onsdag: 7:00 – 15:30
Torsdag: 7:00 – 17:00
Fredag: 7:00 – 13:30.

Udenfor dette tidsrum er der en it-vagtordning på tlf. 87 87 41 99, som er tilgængelig i tidsrummet:

Mandag til onsdag: 15:30 – 21:00
Torsdag: 17:00 – 21:00
Fredag: 13:30 – 18:00
Lørdag og søndag: 8:00 – 16:00.

Ved henvendelser på andre tidspunkter af døgnet er det beredskabet der svarer på tlf. 87 87 87 87.

Indenfor arbejdstiden alarmeres de teknikere, som har det pågældende område som ansvarsområde, ligesom krisestaben etableres.

Udenfor arbejdstiden benyttes alarmeringslisten, som findes hos MJBR.

Opmærksomhedspunkter

Det bør overvejes – ud fra sandsynlighed og konsekvens - om risikoen for en altødelæggende strømafbrydelse er tilstrækkelig stor til, at der er behov for at etablere en lokation med redundante data.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af It og Digitalisering.
Godkendt af It- og digitaliseringschefen den 24.10.2017.

Action cards

Der er ikke udarbejdet action cards, idet der henvises til It og Digitaliserings interne beredskabsplan.


Sidst opdateret: 24.01.2018