Bortfald af eksterne digitale net

Indsatsplan – bortfald af eksterne digitale net

Netværksforbindelsen til internettet/KMDs net er afbrudt. Fejlen er ikke opstået i Viborg Kommunes installation, men skyldes operatøren eller udefra kommende begivenheder som f.eks. overgravet transmissionsfiber.

Faren kan variere fra driftstop af isolerede behandlinger til en altomfattende lammelse af hele netværket. Dette rammer potentielt alle brugere, samt services der er afhængige af internettet.

Alarmering

Alarmer kan komme fra brugerne eller fra ITs overvågningssystemer. Alarmer kan f.eks. være:

  • Manglende netværksforbindelse, for én eller flere lokaliteter, til f.eks. omsorgssystem.
  • Manglende forbindelse, for flere brugere eller lokaliteter, til f.eks. logon på det fælles medicinkort.
  • Manglende forbindelse til mail

Alle alarmer skal gå via Service Desken på tlf. 87 87 41 99 indenfor normal arbejdstid.

Normal arbejdstid er:
Mandag til onsdag: 7:00 – 15:30
Torsdag: 7:00 – 17:00
Fredag: 7:00 – 13:30

Udenfor dette tidsrum er der en IT-vagtordning på tlf. 87 87 41 99, som er tilgængelig i tidsrummet:

Mandag til onsdag: 15:30 – 21:00
Torsdag: 17:00 – 21:00
Fredag: 13:30 – 18:00
Lørdag og søndag: 8:00 – 16:00

Ved henvendelser på andre tidspunkter af døgnet er det beredskabet der svarer på tlf. 87 87 87 87. Her benyttes alarmeringslisten, som findes hos MJBR.

Opgaver

Der vil øjeblikkelig ske en fejlfinding for, at IT kan danne sig et overblik over situationen.

Der vil i videst muligt omfang blive forsøgt en retablering af forbindelsen i samarbejde med leverandøren af vores netværksforbindelse. Der tages udgangspunkt i It og Digitaliserings interne beredskabsplan.

Handling

Der vil være en tæt dialog med Eniig, som leverer netværksforbindelsen til Viborg Kommune, og med TDC med hensyn til MPLS’en til KMD.

Leverandøren skal komme med et estimat på hvor længe, og hvor omfattende udfaldet vil være.

På baggrund af estimatet vurderer og orienterer It- og digitaliseringschefen direktionen og de berørte forretningsområder om at iværksætte beredskabsplanerne ved manglende adgang til it.

Ledelse og organisation

Det er It- og digitaliseringschefen eller afdelingslederen, der iværksætter og leder beredskabet.

Hvis både It- og digitaliseringschefen og afdelingslederen er fraværende, afgør de tilstedeværende it-medarbejdere kollektivt om beredskabet i givet fald skal etableres, og udpeger samtidigt en formand for it-beredskabsgruppen, der således bliver ansvarlig for beredskabets iværksættelse.

Bemanding og udstyr

Alle netværksteknikere vil være dedikerede på opgaven.

Kommunikation

Service Desken er et vigtigt element i kommunikationen internt i Viborg Kommune, og den mest optimale kommunikationsform vil altid blive benyttet i en given situation. F.eks. vil der ved nedbrud på intranettet, kommunikeres via SMS.

Eksternt sker kommunikationen via Kommunikationsafdelingen. Hvis dette ikke er muligt vil It- og digitaliseringschefen have ansvaret for den eksterne kommunikation.

Kontaktoplysninger

Alle alarmer skal gå til Service Desken tlf. 87 87 41 99 indenfor normal arbejdstid:

Mandag til onsdag: 7:00 – 15:30
Torsdag: 7:00 – 17:00
Fredag: 7:00 – 13:30

Udenfor dette tidsrum er der en it-vagtordning på tlf. 87 87 41 99, som er tilgængelig i tidsrummet:

Mandag til onsdag: 15:30 – 21:00
Torsdag: 17:00 – 21:00
Fredag: 13:30 – 18:00
Lørdag og søndag: 8:00 – 16:00

Ved henvendelser på andre tidspunkter af døgnet er det beredskabet der svarer på tlf. 87 87 87 87.

Indenfor arbejdstiden alarmeres de teknikere, som har det pågældende område som ansvarsområde, ligesom krisestaben etableres.

Udenfor arbejdstiden benyttes alarmeringslisten, som findes hos MJBR.

Opmærksomhedspunkter

Det bør overvejes om der skal være redundans i forhold til leverandører af internet.
Det bør overvejes om det er muligt at etablere tilstrækkelig båndbredde ved hjælp af mobilt netværk.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af It og Digitalisering.
Godkendt af It- og digitaliseringschefen den 24.10.2017.

Action cards

Der er ikke udarbejdet action cards, idet der henvises til It og Digitaliserings interne beredskabsplan.

Sidst opdateret: 24.01.2018