Vold og trusler i Borgerservice

Indsatsplan for vold og trusler - Borgerservice

Situation

Alle medarbejdere skal generelt være opmærksomme på borgeres adfærd i Borgerservice.
Vær specielt opmærksomme på højrøstede personer og unormale episoder, og alle skal være parate til at tilkalde hjælp eller selv komme til hjælp.
Vær obs. på:

  • at den faste sagsbehandler adviseres
  • andre borgeres sikkerhed
  • pas på jer selv og hinanden!

I ekspeditionen:
Når en medarbejder føler sig truet i ekspeditionssituationen tilkaldes kollega.

Trusler mod ansatte i Viborg Kommune:
Hvis en medarbejder i Borgerservice modtager trusler, enten i Informationen, telefonomstillingen eller i ekspeditionen, videre gives truslen til lederen/chefen for den relevante afdeling hurtigst muligt.

Alarmering   

Der er alarmknapper ved alle ekspeditionsborde.

Alarmen går til Informationen samt rådhusbetjente.

Informationen tilkalder en leder ud fra liste.

Lederen overtager ekspeditionen med rådhusbetjentene som back up.

Opgaver

Lederen overtager ekspeditionen med rådhusbetjentene som back up.
Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Ledelse og organisation

Torben S. Hansen – 41 71 90 26
Mette Bech-Møller – 41 14 60 99
Britta Thuun Petersen – 87 87 34 00

Indsatsen koordineres med Arbejdsmiljøgruppen.

Bemanding og udstyr

Ledelsen, arbejdsmiljørepræsentant og sikkerhedsvagterne træder til efter behov.

Kommunikation

Afdelingsledere/Borgerservicechefen er overordnet ansvarlig for at melde ud i områderne og evt. til krisestaben om den aktuelle situation – herunder status og næste skridt.

Afdelingsledere/Borgerservicechefen har ansvaret for, at få indhentet og videreformidlet relevant information til medarbejdere og samarbejdspartnere og pressen. Dette kan ske via mail, telefon eller personligt.

Kontaktoplysninger

Viborg Politi 114.

Alarmcentralen 112 akut.

Viborg Kommunes HR-afdelingen 41 71 90 45, 41 71 90 50, 41 71 90 51.

Midtjysk brand og redning – 87 87 50 50 – (ved akut behov) henviser til psykolog.

Skadestue/lægevagt 70 11 31 31.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oprettelse/revision

Torben S. Hansen

Sidst opdateret: 13.01.2018