Terror og hærværk på Eventplads

Indsatsplan - Terror og hærværk på Eventplads

Situation

Terror og hærværk på eventplads.

Angreb på ejendomme og personer.

Indsatsen retter sig mod medarbejdere og borgere.

Alarmering   

Alarmering kan komme fra Politiet, Brand & redning, medarbejdere og borgere.

Den medarbejder, der modtager alarmeringen sørger for at kalde 1-1-2.

Den pladsansvarlige orienterer nærmeste leder, som sikrer kontakt til kriseleder.

Alarmering sker ved telefonopkald til 112.

Opgaver

Der sørges for at minimere skader, herunder følgeskader.

Fokus er på sikkerhed for medarbejdere og borgere.

Handling

Krisestaben indkaldes.

Brand & Redning og politiet inddrages.

De afdelingschefer/afdelingsledere, der er omfattet af hændelsen, indgår i et samarbejde med krisestaben. (Jfr. Beredskabsplan)

Med udgangspunkt i den aktuelle hændelse tager den pladsansvarlige et overblik over skaden for hurtigst muligt at udbedre denne.

Ledelse og organisation

Kriseleder leder indsatsen.

Indsatsen løses i et samspil mellem Krisestab, Brand & Redning og politi.

Organisering er beskrevet i Sikkerhedsrapport og risikovurdering.

Bemanding og udstyr

Som beskrevet under handling.

Kommunikation

Ved andre former for hærværk og terror orienteres alt personale i de omhandlede bygninger og områder. Kriseleder håndterer information i den samlede organisation.

Kriseleder orienterer pressen i samarbejde med Kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Chef for området:
Kulturchef Steen Lindgaard, tlf. 6189 0626
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, tlf. 2940 4267

Informering ved telefonopkald.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Der tilbydes i overensstemmelse med kommunens retningslinjer krisehjælp til de implicerede medarbejdere.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af sekretariatschef Ole Brandt Pedersen.
Godkendt den 1. november 2017.

Action cards

Det er et myndighedskrav, at der ved større events udarbejdes action card, som skal understøtte indsatsplanen. Der udarbejdes følgende action card for hver enkelt event:
- Sikkerhedsrapport og risikovurdering

Sidst opdateret: 13.01.2018