Klor- eller syreudslip i Viborg Svømmehal

Indsatsplan Klor- eller syreudslip i Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen 1, 8800 Viborg

Situation

Udslip af klor, syre konstateres.
Der er fare for udvikling af klorgas.

Badegæster og personale.

Alarmering   

ABA anlæg eller personale registrerer klor-/syreudslip.

112 Brand og Redning alarmeres via ABA eller svømmehallen aktivere brandtryk

Via ABA anlæg eller manuelt aktivering af brandtryk og orienterer om skadens omfang (klorudslip)

Opgaver

 • Alarmere
 • Sluk for ventilationen
 • Evakuere

Handling

 • Alarmering
 • Stands ulykken, sluk ventilationsanlægget manuelt i tavlerum kælder
 • Meddel over højtaleranlæg at alle omgående skal forlade svømmehallen og alle skal samles på banegården.
 • Livredder 1 evakuerer gæster fra brandstedet, adm. kælder og motion.
 • Livredder 2 evakuerer svømmehallen og omklædning.
 • Receptionisten modtager Brand og redning
 • Indsatsleder overtager derfra.
 • Holdleder og livreddere bistår brand og redning.
 • Inspektør, driftsleder kontaktes. Forvaltning kontaktes.
 • Svømmehallen lukkes.
 • Ambulancepersonale kører gæster og personale til skadestue for observation for klorgasforgiftning.
 • Pressemeddelelse udsendes i samarbejde med kommunikation.

Ledelse og organisation

Vagthavende holdleder, livreddere samt receptionen har ansvar for alarmering og evakuering.

Indsatsleder fra Brand og Redning overtager derfra.

Ledelsen orienteres:
Driftsleder Kasper Lehmann Andersen   
Inspektør Joan Kjær Andersen  
Sekretariatschef Ole Brand Pedersen

Bemanding og udstyr

2 livreddere
1 receptionist
Stop ventilation
Brandslager og pulverslukker
Brand og Redning

Datablad (klor): http://datablade.novadan.dk/dokumenter/1974-1-da.pdf

Datablad (syre): http://datablade.novadan.dk/dokumenter/2275-1-da.pdf

Kommunikation

Vagthavende holdleder, livreddere samt receptionen har ansvar for alarmering og evakuering.

Indsatsleder fra Brand og Redning overtager derfra.

Ledelsen orienteres:
Driftsleder Kasper Lehmann Andersen   
Inspektør Joan Kjær Andersen  
Sekretariatschef Ole Brand Pedersen     

Pressemeddelelse udsendes i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Sekretariatschef Ole Brand Pedersen: 87873100
Inspektør Joan Kjær Andersen: 87873231
Driftsleder Kasper Lehmann Andersen: 25338560

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sikre at alle er evakueret.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Driftsleder Kasper Lehmann Andersen og Inspektør Joan Kjær Andersen.
Godkendt af (afdelings-/stabschef) den 10. oktober 2017.

Sidst opdateret: 19.10.2018