Drukneulykke/hjertestop i Viborg Svømmehal

Indsatsplan Drukneulykke/hjertestop i Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen 1, 8800 Viborg

Situation

Drukneulykke, Hjertestop.

Badegæster i Viborg Svømmehal.

Alarmering   

 1. Livredder alarmere via livredderalarm og walkie
 2. Receptionisten ringer 112

Alarm mobiltelefon i receptionen

Opgaver

 • Stands ulykken
 • Giv livreddende førstehjælp v. hjertestarter og ilt
 • Alarmering 112
 • Almindelig førstehjælp

Handling

 • Stands ulykken.
 • Livredder alarmerer receptionen via alarmtryk/walkie.
 • Livreddende førstehjælp af 2 livreddere.
 • Receptionisten bringer hjertestarter.
 • Receptionisten Alarmerer 112.
 • Receptionisten beder øvrige gæster gå til omklædningsrummet og lukker receptionen ned.
 • Receptionisten modtager ambulancefolk.
 • Livreddere fortsætter hjerte lunge redning med ilt og hjertestarter indtil lægefagligt personale overtager
 • Bademester og Inspektør orienteres.
 • Forvaltning orienteres
 • Ved dødsfald lukkes Svømmehallen
 • Orientering af pårørende – ved dødsfald orienterer politiet 
 • Krisehjælp til de ansatte tilbydes
 • Krisehjælp til de pårørende tilbydes
 • Pressemeddelelse udsendes i samarbejde med kommunikationsafdelingen

Ledelse og organisation

Receptionen alarmerer 112.
Livreddere yder livreddende førstehjælp indtil lægefagligt personale ankommer. Ambulancefolk overtager derfra.

Ledelsen orienteres:
Bademester Lars Faber Sørensen  
Inspektør Joan Kjær Andersen  
Sekretariatschef Ole Brand Pedersen 

Bemanding og udstyr

2 livreddere
1 receptionist
Hjertestarter

Ilt til hjerte lunge redning:
https://hjertestarter.dk/saadanredderduliv/hjertestart-trin-for-trin

Ambulancefolk

Kommunikation

Ved alvorlige nær ved drukneulykke udfyldes skadesrapport og pårørende kontaktes. Vagthavende holdleder kontakter bademester og inspektør. Herefter kontaktes forvaltningen.

Ved dødsfald kontakter politiet familie, pårørende institution mm.

Pressemeddelelse udsendes i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Sekretariatschef Ole Brand Pedersen: 87873100
Inspektør Joan Kjær Andersen: 87873231
Bademester Lars Faber Sørensen: 50552989

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sikre at alle er evakueret.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Driftsleder Kasper Lehmann Andersen og Inspektør Joan Kjær Andersen
Godkendt af (afdelings-/stabschef) den 10. oktober 2017.

Sidst opdateret: 02.05.2018