Brand på Viborg Bibliotekerne

Indsatsplan – Brand på Viborg Bibliotekerne

Situation

Der er opstået brand i Viborg Bibliotekerne.

Indsatsen retter sig mod at evakuere brugere og medarbejdere i huset og sekundært at lave brandslukningsindsats.

Alarmering   

Hvis der er personale til stede aktiverer de brandtryk/varslingsanlæg og/eller ringer 112.

Udenfor betjent åbningstid på Hovedbiblioteket:
Varslingsanlæg aktiveres automatisk.

Udenfor betjent åbningstid på lokalbiblioteker:
Hvis der ikke er personale til stede aktiveres eventuelle brand/røg-alarmer.

Servicelederen for det enkelte bibliotek tilkaldes af Midtjysk Brand & Redning.

Når situationen tillader det tilkaldes Biblioteks- og borgerservicechefen telefonisk.

Opgaver

Hovedfokus er at evakuere personale og gæster.

Hvis situationen tillader det (f.eks. brand i mindre skala som f.eks. papirkurv) udøves lokal brandslukningsindsats.

Handling

Der nedsættes et evakueringsteam bestående af de medarbejdere som har vagt i publikumsområderne, i fald branden er opstået i tidsrummet hvor der er personale til stede. Disse sikrer at brugere og personale i alle lokaler, kældre, kontorer og toiletter evakueres.

De sikrer også at brandalarm aktiveres og at der ringes 112.

Indsatsgruppen udpeger en medarbejder til at tage imod redningspersonalet og orienterer dem om brandstedet.

Gældende for Hovedbiblioteket i Viborg:
Hvis der ikke er personale til stede, sørger talevarslingsanlæg for instruktioner ifm. evakuering.

Den relevante serviceleder tilkaldes.

Er der ikke andet personale til stede, sørger brandvæsen / servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Ledelse og organisation

Det nedsatte evakueringsteam har ansvaret for evakueringen af biblioteket.

Er der ikke personale til stede, sørger brandvæsen / servicelederen for evakuering af brugere, når de ankommer til stedet.

Midtjysk Brand & Redning har ansvaret for slukningsarbejdet.

Bemanding og udstyr

Såfremt der er personale på stedet indgår de i indsatsen sammen med redningspersonalet.

Kommunikation

Intern kommunikation:

Biblioteks- og borgerservicechefen kontaktes når evakueringen er gennemført og Midtjysk Brand & Redning er tilkaldt. Biblioteks- og borgerservicechefen vurderer herefter om andre i Viborg Kommunes ledelse skal informeres.

Ekstern kommunikation:

Biblioteks- og borgerservicechefen koordinerer kommunikationen og orienterer relevante medier om ulykken.

Kontaktoplysninger

Biblioteks- og borgerservicechef: 87 87 34 00
Administrationsleder: 87 87 34 01
Serviceleder Viborg: 87 87 34 22
Serviceleder Bjerringbro: 23 23 83 56
Serviceleder Frederiks: 41 71 99 11
Serviceleder Houlkær: 86 67 47 33
Serviceleder Karup: 41 71 96 27
Serviceleder Møldrup: 21 72 41 72
Serviceleder Rødkærsbro: 23 60 47 17
Serviceleder Skals: 87 87 25 08
Serviceleder Stoholm: 22 56 20 21
Serviceleder Ørum: 24 62 26 15

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Finn Christiansen.
Godkendt af Biblioteks- og borgerservicechef Britta Thuun-Petersen den 8. november, 2017.
Revideret 6. marts 2020.

Sidst opdateret: 07.03.2020