Brand i Viborg Svømmehal

Indsatsplan Brand i Viborg Svømmehal, Banegårdspladsen 1, 8800 Viborg

Situation

Brandalarm
Brand i bygning, forbrænding og røgforgiftning

Badegæster og personale

Alarmering   

ABA anlæg eller personale registrerer klorudslip.

Ring 112 Brand og Redning alarmeres via ABA eller svømmehallen aktivere brandtryk

Via ABA anlæg eller manuelt aktivering af brandtryk og orienterer om skadens omfang (Brand)

Opgaver

 • Lokalisere branden
 • Alarmere
 • Evakuere

Handling

 • Alarmering
 • Brandsted lokaliseres i brandskabet.
 • Find gruppe og adresse i oversigtsplanerne.
 • Afstil klokker på den røde knap

 

 • Forsøg evt. at slukke branden med egnet materiale. Ved røgudvikling stop ventilationsanlægget manuelt i tavlerum kælder. Røglemme åbnes automatisk
 • Meddel over højtaleranlæg at alle omgående skal forlade svømmehallen og alle skal samles på banegården.
 • Livredder 1 evakuerer gæster fra brandstedet, adm. kælder og motion.
 • Livredder 2 evakuerer svømmehallen og omklædning.
 • Receptionisten modtager Brand og redning
 • Indsatsleder overtager derfra.
 • Holdleder og livreddere bistår brand og redning.
 • Inspektør, driftsleder kontaktes. Forvaltning kontaktes.
 • Svømmehallen lukkes.
 • Ambulancepersonale kører gæster og personale til skadestue for observation for røgforgiftning.
 • Pressemeddelelse udsendes i samarbejde med kommunikation.

Ledelse og organisation

Vagthavende holdleder, livreddere samt receptionen har ansvar for alarmering og evakuering.

Indsatsleder fra Brand og Redning overtager derfra.

Ledelsen orienteres:
Driftsleder Kasper Lehmann Andersen   
Inspektør Joan Kjær Andersen  
Sekretariatschef Ole Brand Pedersen

Bemanding og udstyr

2 livreddere
1 receptionist
Stop ventilation
Brandslager og pulverslukker
Brand og Redning

Vagthavende holdleder, livreddere samt receptionen har ansvar for alarmering og evakuering.

Indsatsleder fra Brand og Redning overtager derfra.

Kommunikation

Ledelsen orienteres:
Driftsleder Kasper Lehmann Andersen   
Inspektør Joan Kjær Andersen  
Sekretariatschef Ole Brand Pedersen

Pressemeddelelse udsendes i samarbejde med kommunikationsafdelingen.

Kontaktoplysninger

Sekretariatschef Ole Brand Pedersen: 87873100
Inspektør Joan Kjær Andersen: 87873231
Driftsleder Kasper Lehmann Andersen: 25338560

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Sikre at alle er evakueret.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Driftsleder Kasper Lehmann Andersen og Inspektør Joan Kjær Andersen
Godkendt af (afdelings-/stabschef) den 10. oktober 2017.

Sidst opdateret: 17.11.2017