Kultur & Udvikling

Delplan for Kultur, Service & Events

Afdelingens kritiske ydelser

 • Trusler og vold mod medarbejdere.
 • Borgere og medarbejderes sikkerhed ved bombetrussel.
 • Borgere og medarbejderes sikkerhed ved brand. Skader på bygninger som følge af brand.
 • Borgere og medarbejderes sikkerhed ved ekstreme vejrfænomener. Skader på bygninger som følge af ekstreme vejrfænomener.
 • Borgere og medarbejderes sikkerhed ved ulykker, trusler, terrorhandlinger på institutioner og ved store events.

Afdelingens indsatsplaner

Afdelingens interne krisestyringsorganisation

Kriseleder er: Chefen for området.
Ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation:
Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for involverede personer:
Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer:
Udpeges af kriseleder

Ansvarlig for kommunikation:
Kommunikationsafdelingen i samarbejde med krisestyringsorganisationen.
Ansvar for kontakt: kriseleder.

Kriseledelsen mødes som udgangspunkt på Viborg Rådhus, Prinsens Alle 5, Viborg på 2. sal på Rådhuset. Kriseleder kan beslutte, at kriseledelsen mødes på anden lokalitet efter konkret vurdering.

Kontakt sker pr. tlf, sms og mail. Arbejdstelefonnumre og arbejdsmails anvendes som udgangspunkt.
Chefer i organisationen skal om muligt være tilgængelige på arbejdstelefon udenfor normal arbejdstid.

Afdelingens understøttelse af kommunens øverste krisestab

Direktøren for Kultur, Service & Events.
Chefer i Kultur, Service & Events understøtter kommunens krisestab i forhold til ansvarsområder.

Alarmering

Alle medarbejdere kan slå alarm og skal alarmere videre.

Det fremgår af de enkelte indsatsplaner, hvem der skal alarmeres, hvem der alarmerer videre og hvordan, der skal alarmeres.

Opgaver i den rollebaserede krisestyring

Opgaven er først og fremmest at få en situation under kontrol uden at nogen kommer noget til, samt at få alarmeret til relevante personer.

De konkrete opgaver fremgår af de enkelte indsatsplaner.

Kriselederens opgaver

 • Modtager alarmering/underretning om hændelse
 • Ansvarlig for at samle krisestaben
 • Sikre ansvarlige til øvrige roller og delegere opgaver
 • Ansvar for opdateret situationsbillede
 • Orienterer opad i ledelsessystemet og sikrer kommunikation med relevante aktører udenfor krisestaben.

Opgaver til ansvarlig for situationsbillede, log og dokumentation

 • Sekretær for krisestaben
 • Indsamler information til at danne løbende og opdateret situationsbillede
 • Fører krisestyringslog som dokumentation for beslutninger og handlinger

Opgaver til ansvarlig for involverede personer

 • Al relation til mennesker, der er berørte af hændelsen
 • Kommunikation til de berørte i samarbejde med den kommunikationsansvarlige

Opgaver til ansvarlig for proces/teknik/bygning/systemer

 • Indhente og bidrage med støtte og kendskab til processer, drift og leverancer (bygninger, forsyning, IT og systemer)

Opgaver til ansvarlig for kommunikation

 • Indsatsplan for kommunikation
 • Sikre information til relevante målgrupper
 • Udfører kommunikationsopgaven, jfr indsatsplan

Kontaktoplysninger

Politiet: tlf 114 Midtjyllands Politi: tlf 96 10 14 48.
Alarmcentralen (Politi – Falck – Beredskab) tlf 112
Midtjysk Brand og Rednings døgnbemandede vagtcentral: tlf. 89 70 35 99

Kriseleder:

Chef for biblioteker og borgerservice, Britta Thuun-Petersen, tlf. 51 21 48 81, mail: brt@viborg.dk

Kulturchef Steen Lindgaard, tlf. 61 89 06 26, mail: sl@viborg.dk

Chef for Erhverv og Udvikling, Anders Holm, tlf. 87 87 86 00, mail: andh@viborg.dk

Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen tlf. 29 40 42 67, mail: obp@viborg.dk (dækker også idrætsområdet)Viborg Kommunes Krisestab via vagtcentral: xx xx xx xx

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

 

Oprettelse/revision

Denne delplan er godkendt af sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, den 17. oktober 2017.

Seneste revision: 2017.10.17

Sidst opdateret: 06.03.2018