Smitsomme sygdomme

Indsatsplan – Smitsomme sygdomme

Situation

Et eller flere børn eller ansatte udviser symptomer på en alvorlig smitsom sygdom. Der er risiko for, at børn og voksne kan blive smittet af alvorlig sygdom i institutionen, skolen eller hos dagplejer.

Alarmering

Alarmen kan komme fra forældre, en ansat eller embedslægen.

Den lokale leder alarmerer embedslægen, den ledende sundhedsplejerske og aktiverer krisestaben.

Opgaver

 • Tage vare på alle og begrænse risiko for smitte jf. embedslægens instrukser.
 • Informere om smittefare, og hvordan man skal forholde sig.

Handling

Embedslægen tager stilling til hvem, der skal informeres, hvornår det skal ske og udformer meddelelsen.

For de 0-6 årige skal (lovkrav iflg. Sundhedsloven) forekomsten af smitsomme sygdomme bekendes med et printet opslag.

Se også Viborg Kommunes Sundhedsplan (ny revideret på vej).

Ledelse og organisation

Krisestab

Den lokale krisestab” leder som udgangspunkt indsatsen. Derudover indgår den ledende sundhedsplejerske i krisestaben.

Se her, hvordan krisestaben sammensættes.

I flere skoler eller dagtilbud

Hvis smitterisikoen omfatter lokationer inden for et fagområde – fx flere skoler – aktiveres ”B&U interne krisestab” med fagchefen som kriseleder.

Både skoler og dagtilbud

Hvis smitterisikoen omfatter flere lokationer på tværs af skoler og dagtilbud aktiveres ”Den øverste krisestab” med direktøren for B&U som kriseleder.

Ud over B&Us område

Hvis smitterisikoen omfatter flere lokationer end B&Us egne aktiveres kommunens overordnede indsatsplan.

Hos dagplejere

Hvis smitterisikoen er hos en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til sin områdeleder, der aktiverer ”B&U interne krisestab” med dagtilbudschefen som kriseleder.

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes.

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.
Overvej Skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Bemanding og udstyr

Relevante værnemidler efter embedslægens anvisninger.

Kommunikation

 • Kriselederen
  Informerer egen nærmeste chef.
 • Ansvarlig for involverede personer
  Udarbejder i samarbejde med embedslægen og den kommunikationsansvarlige information til personale og forældre, som ikke er i risikogruppen.
 • Ansvarlig for log og dokumentation
  Udarbejder notat, som beskriver forløbet og sender det til kriselederen.
 • Ansvarlig for kommunikation
  Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Kontaktoplysninger

Embedslægen Region Midtjylland
tlf.: 7222 7970.

Karen Stenstrup
Ledende sundhedsplejerske
Tlf.: 8787 7730
Mail: ks1@viborg.dk

Find kontaktoplysninger på nøglepersonel i Børn & Unge.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos børnene og de ansatte.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af kommunikationskoordinator Lisbeth Norre.
Godkendt af sekretariatschef Flemming Jensen den 31. oktober 2017.

Sidst opdateret: 14.05.2019