PLOV - forebyggelse og risici

Nedenstående er tillæg til indsatsplanen ”Livsfarlige og voldelige handlinger på en skole” (PLOV).

Spotte faresignaler og indikatorer af risikoadfærd

For at forebygge livsfarlige og voldelige handlinger, er det vigtigt at identificere og håndtere faresignaler og faretruende adfærd.

Det vil altid være et individuelt skøn, om en person, der opfylder én eller flere af nedenstående indikatorer, udgør en sikkerhedstrussel.

Det generelle råd er dog, at jo flere indikatorer, der er til stede, jo større er behovet for at reagere:

 • Personen virker ensom, indelukket, anderledes, umoden, aggressiv eller psykisk uligevægtig.
 • Oplever manglende anerkendelse fra andre elever, ansatte eller familie.
 • Bliver mobbet eller oplever andre personlige nederlag på skolen.
 • Er social udstødt.
 • Deltager i bekymrende fællesskaber – isoleret fra andre sociale fællesskaber.
 • Har truet med eller forsøgt selvmord.
 • Har psykiske lidelser.
 • Truende adfærd over for andre.
 • Har kraftig interesse for voldelige computerspil.
 • Deler tanker om vold med andre. Eksempelvis på internettet via sociale tjenester.
 • Fund af skydevåben hos elev – eller let adgang til våben.
 • Overdreven interesse for skydevåben eller vold.
 • Voldelig adfærd og manglende empati elle impulskontrol.
 • Glorificerer vold som udtryksform og anerkendt adfærd.
 • Påklædning – f.eks. camouflagetøj eller militærstøvler.

Indikatorerne er hentet fra Undervisningsministeriets hæfte ”Sikkerhed og kriseberedskab” , hvor I kan hente inspiration til det lokale forebyggelsesarbejde.

Det skal jeg gøre

Oplever du, at en elev udviser risikoadfærd, skal du straks melde det til din skoleleder.

Det er skoleledelsens ansvar at tage initiativ til en foregribende indsats, når der rejses bekymring om risikoadfærd.

Tilbage til indsatsplanen

Sidst opdateret: 09.11.2017