Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige handlinger på en skole

Indsatsplan – Påbegyndt Livsfarlige Og Voldelige handlinger på en skole (PLOV)

Situation

En eller flere personer er trængt ind på skolen med skydevåben eller andet farligt våben.

Vejledning om den forebyggende indsats samt spotning af risici og indikationer på risikoadfærd, finder du her.

Alarmering

Alarm kan komme fra alle på skolen: Børn, forældre, ansatte.

 • Alarmer alle omkring dig.
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2. Følg denne instruks
 • Alarmer lokal leder hvis muligt.

Opgaver

 • Få alle i sikkerhed.
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.

Handling

Straks

 • Advar alle omkring dig og søg i sikkerhed i nærmeste lokale.
 • Alarmer akut hjælp på 1-1-2.
 • Underret kontor og ledelse, som alarmerer over højtaleranlæg, at der er en krisesituation og kontakter forvaltningen.
 • Sæt mobiler på lydløs.

Under situationen

 • Lås og barrikader døre, luk vinduer og træk gardiner for.
 • Vær ude af syne fra vinduer, gangarealer og vær stille.
 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne i samme lokale.
 • Rør ikke skydevåben. Politiet kan ikke kende forskel på gerningsmand og offer.
 • Følg politiets instrukser og afvendt klarmelding.

Umiddelbart efter

 • Yd førstehjælp til sårede og tilskadekomne.
 • Yd psykisk krisehjælp til alle involverede.
 • Saml alle fysisk til en fælles debriefing.
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Følg op på kriseramte og andre involverede.
 • Evaluer hændelsen.

Hver skole bør lave lokale planer tilpasset egen lokation. Se skabelon til lokal plan (udarbejdes inden udgangen af november).

Ledelse og organisation

Krisestab

”B&U interne krisestab” leder indsatsen.
Se her, hvordan krisestaben sammensættes.

Mødested
Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal samles.

Indkaldelse og kontakt
Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.

Bemanding og udstyr

Førstehjælpsudstyr – orienter dig i jeres lokale beredskabsplan, hvor I har det placeret hos jer samt hvem hos jer, der kan førstehjælp.

Kommunikation

 • Kriselederen
  Informerer direktøren for B&U.
 • Ansvarlig for involverede personer
  Samler til fælles debriefing umiddelbart efter hændelsen samme dag, og inden nogen forlader stedet. Informerer forældre og pårørende nu og her direkte - og har herefter løbende kontakt. Sørger for information på Forældreintra i samarbejde med ansvarlig for kommunikation.
 • Ansvarlig for log og dokumentation
  Udarbejder notat, som beskriver forløbet.
 • Ansvarlig for kommunikation
  Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger på nøglepersonel i Børn & Unge.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos børnene og de ansatte.

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af kommunikationskoordinator Lisbeth Norre
Godkendt af sekretariatschef Flemming Jensen den 31. oktober 2017.

Sidst opdateret: 13.09.2018