Kritisk ulykke

Indsatsplan – Kritisk ulykke

Situation

Et eller flere børn og voksne er kommet alvorligt til skade, mens de er i vores varetægt – i skole, børnehave, vuggestue, på udflugt osv.

Alarmering

 • Alarmen kan komme fra ansatte eller andre børn.
 • Alarmer akut hjælp 1-1-2 og følg denne instruks
 • Den lokale leder alarmeres og kontakter relevant chef.   

Opgaver

 • At stoppe ulykken og søge hjælp til tilskadekomne.
 • At tage vare på børn og voksne, der har overværet ulykken.
 • At tage vare på øvrige børn og gøre dem trygge.

Handling

Straks

 • Stop ulykken, hjælp tilskadekomne og ring 1-1-2
 • Sørg for at samle andre børn i sikkerhed.
 • Informer nærmeste leder, som aktiverer krisestab.
 • Tilkald nødvendig hjælp – fx fra kolleger.

Umiddelbart efter - resten af dagen

 • Giv psykisk førstehjælp til tilskadekomne, vidner, pårørende og andre involverede.
 • Sørg for den/de kriseramte for fortsat hjælp og ikke er alene.
 • Vurder behovet for fortsat krisehjælp og kontakt evt. psykolog - se mere om krisehjælp her.
 • Informer relevante – pårørende, ansatte, presse osv.

Opfølgning

 • Anmeld ulykken til arbejdstilsynet.
 • Inddrag sikkerhedsorganisation.
 • Følg op på de kriseramte og andre involverede.

Ovenstående handlinger kan indarbejdes i en lokal tilpasset beredskabsplan (link til skabelon – ej udarbejdet endnu).

Ledelse og organisation

Krisestab
”B&U interne krisestab” leder indsatsen.
Se her hvordan krisestaben sammensættes.
   

Specielt for dagplejere

Sker der en alvorlig ulykke hos en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til områdelederen, som aktiverer ”B&U interne krisestab” med dagtilbudschefen som kriseleder.

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes.

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.
Overvej Skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Bemanding og udstyr

Find nærmeste hjertestarter her

Kommunikation

 • Kriselederen informerer straks direktøren for B&U.
 • Ansvarlig for involverede personer informerer alle personer, som er berørte af hændelsen: Pårørende, ansatte, andre involverede. I første omgang informeres hurtigt via elektroniske kanaler – mail, sms, Skoleporten. I anden omgang kan overvejes at indkalde til møde i form af debriefing og evaluering af forløbet. Den ansvarlige for kommunikation hjælper med at udarbejde tekster og indhold.
 • Ansvarlig for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver hændelsesforløbet. Bed personalet, der varetog hændelsen om at nedskrive forløbet, som de så det.
 • Ansvarlig for kommunikation håndterer presse, web, intranet og andre tekster til involverede personer.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger på nøglepersonel i Børn & Unge.

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af en ulykke eller et dødsfald hos de ansatte eller børnene. Se mere om krisehjælp her

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af kommunikationskoordinator Lisbeth Norre.
Godkendt af sekretariatschef Flemming Jensen den 31. oktober 2017.


Sidst opdateret: 07.12.2017