Bortkommet barn

Indsatsplan – bortkommet barn

Situation

Et barn er bortkommet fra dagtilbud, skole, et døgn- eller opholdssted.

Alarmering

 • Personen, der opdager, at barnet savnes, alarmerer kolleger og starter eftersøgning.
 • Politiet alarmeres senest efter 30 minutter på 1-1-2, hvis barnet eller den unge ikke er fundet.
  Følg denne instruks
 • Den lokale leder alarmeres og aktiverer krisestaben.

Opgaver

 • Finde barnet eller den unge.
 • Gøre de øvrige børn og unge trygge.

Handling

Straks

 • Hurtig eftersøgning af inde- og udeområder, hvor barnet har opholdt sig.

Senest efter 30 minutter

 • Er barnet ikke fundet seneste efter 30 minutter, kontaktes politiet via 1-1-2.
 • En større eftersøgning sættes i gang i samarbejde med politiet, og krisestaben aktiveres.
 • Kriselederen udpeger en eller flere kolleger, der tager sig af den øvrige børne- eller ungegruppe.
 • Resten deltager i eftersøgningen i samarbejde med politi.
 • Forældre/pårørende kontaktes.

Når barnet er fundet

 • Hele hændelsesforløbet beskrives skriftligt i samarbejde med alle involverede.
 • Forældre håndteres via samtale og evt. opfølgende samtaler, hvor hændelsesforløbet gennemgås og udleveres skriftligt.
 • Lederen overvejer, om der er tiltag, der skal sættes i værk for at forebygge lignende hændelser – døre, hegn, opsyn m.v.
 • Overvej psykisk førstehjælp til de ansatte, som var ansvarlig for opsyn med barnet.

Er barnet kommet ud for en ulykke

Iværksæt beredskabsplan for ”Kritisk ulykke

Ledelse og organisation

Krisestab

Den lokale krisestab” leder som udgangspunkt indsatsen.
Er barnet ikke fundet inden for 30 minutter eller er barnet kommet ud for en ulykke aktiveres ”B&U interne krisestab” med chefen som kriseleder.   

Specielt for dagplejere

Bliver et barn væk fra en dagplejer, tager dagplejeren kontakt til områdelederen, som aktiverer ”B&U interne krisestab” med dagtilbudschefen som kriseleder.

Dagplejeren søger hjælp i nærområdet til eftersøgning af barnet.

Mødested

Kriselederen meddeler i sin indkaldelse, hvor staben skal mødes.

Indkaldelse og kontakt

Indkaldelse og kommunikation til krisestaben sker via telefon, indtil man er fysisk samlet.
Overvej skype og telefonmøder, hvis man ikke kan samles hurtigt.

Bemanding og udstyr

Kommunikation

 • Den lokale kriseleder informerer egen chef, hvis barnet er væk længere end 30 minutter.
 • Ansvarlig for involverede personer informerer i første omgang barnets forældre. Øvrige forældre informeres via elektroniske kanaler – på BørneNettet eller Forældreintra. Den ansvarlige for kommunikation hjælper med at udarbejde tekster og indhold.
 • Ansvarlig for log og dokumentation udarbejder notat, som beskriver hændelsen og sender via kriselederen til chefen. Bed personalet, der varetog hændelsen om at nedskrive forløbet, som de så det.
 • Ansvarlig for kommunikation
  Håndterer presse, web og intranet samt andre tekster til involverede.

Kontaktoplysninger

Find kontaktoplysninger på Børn & Unges nøglepersonel her

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Nærmeste leder skal være opmærksom på den mere langsigtede virkning af hændelsen hos de ansatte eller børnene.
Se Krise- og psykisk førstehjælp (link til P&O relevante sider)

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af kommunikationskoordinator Lisbeth Norre.
Godkendt af sekretariatschef Flemming Jensen den 31. oktober 2017.
Sidst opdateret: 07.12.2017