Smitsomme sygdomme, pandemier, epidemier

Situation

Arbejdsmarkedsområdets tilbud adviseres om udbrud af en særlig smitsom sygdom.

En særlig smitsom sygdom udgør specielt en trussel for ældre, personer med svagt helbred og små børn.

Desuden kan udbruddet af en særlig smitsom sygdom udgøre en trussel for opretholdelsen og videreførelsen af kritiske funktioner på arbejdsmarkedsområdets tilbud, da den stor del af personalet vil være sygemeldt.

Alarmering

Sundhedsstyrelsen er den centrale myndighed ved smitsomme sygdomme.

Sundhedsstyrelsen eller Akut Medicinsk Koordinationscenter, som leder indsatsen på regionens vegne, alarmerer via skriftlig orientering og instruks det lokale redningsberedskab og kommunernes sundhed- og omsorgsafdeling.

Beredskabschefen eller Sundhedschefen indkalder krisestaben. Der henvises til den generelle alarmeringsprocedure. Krisestaben aktiverer de berørte driftsområders sundhedsberedskab.

Personale med direkte borgerkontakt informeres om situationen.

Opgaver

Arbejdsmarkedsområdet skal håndtere borgere med smitsomme sygdomme, som befinder sig på områdets tilbud.

Fokus er på at afbryde smitteveje, pleje sygdomsramte og sørge for at kritiske funktioner kan opretholdes trods sygemeldinger blandt personalet.

Handling

Arbejdsmarkedsområdet varetager opgaven på områdets tilbud.

Skærpet opmærksomhed på afbrydelse af smitteveje formidles i hele organisationen, herunder håndhygiejne, uniformshygiejne, rengøring og bortskaffelse af affald.

Ledelse og organisation

Krisestaben har den øverste ledelse, hvorefter kommunens normale ledelsesstruktur så vidt muligt fortsat er gældende.

Der informeres løbende til krisestaben fra de forskellige driftsområder.

De kommunale og nationale infektionshygiejniske retningslinjer følges.

Bemanding og udstyr

Ledelsen må forvente højt sygefravær hos personalet.

Ledelsen vurderer i det enkelte driftsområde, om der er behov for at indkalde ekstra personale fra andre chef- og direktørområder.

Hvis der er særligt beskyttelsesudstyr, som skal benyttes, vil Sundhedsstyrelsen udmelde dette.

Kommunikation

Kontaktoplysninger

Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter

Oplysninger om pandemisk influenza kan findes på
www.kriseinfo.dk og www.sst.dk

Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mikael Rolle, oktober 2017.
Godkendt af arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil, 1/12-2017.

Action cards

Der er pt ingen action cards tilknyttet denne plan.Sidst opdateret: 11.01.2018