Kendskab til beredskabsplanen

Situation

Alle medarbejdere skal have kendskab til de relevante dele af Viborg kommunes beredskabsplan.

Alarmering


Opgaver

Sikre kendskab til relevante dele af Viborg kommunes beredskabsplan

Handling

I løbet af 2018 skal kommunens beredskabsplan samt arbejdsmarkedsområdets delplan og indsatsplaner og evt. institutionsplaner og action cards være et punkt på dagsorden i:

  • Ledergruppen
  • Afdelingsledergrupperne
  • Fag-MED,
  • Områdets respektive Område-MED
  • Områdets respektive Lokal-MED

Det skal ligeledes være et punkt på alle p-møder.

Det skal være et punkt i alle tilbuds introduktion af nyansatte

Ledelse og organisation

Den samlede ledelse i arbejdsmarkedsområdet er ansvarlig for kendskab til og efterlevelse af beredskabsplanen.

I det omfang udvalgte del af beredskabsplanen med fordel kan gøres til en del af det fortløbende arbejdsmiljøarbejde på de enkelte tilbud, er den lokale arbejdsmiljøgruppe og Lokal-MED ansvarlig for at sikre dette.

Bemanding og udstyr

Kommunikation

Kontaktoplysninger


Evt. andre vigtige opmærksomhedspunkter


Oprettelse/revision

Denne indsatsplan er udarbejdet af Mikael Rolle, oktober 2017.
Godkendt af arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil, 1/12-2017

Action cards

Der er pt ingen action cards tilknyttet denne plan.


Sidst opdateret: 05.12.2017